Lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 5 tháng đầu năm đạt 806,4 nghìn tỷ đồng

10:33 | 30/05/2022

(HQ Online) - Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 5 tháng đầu năm 2022 đạt 806,4 nghìn tỷ đồng, bằng 57,1% dự toán năm và tăng 18,7% so với cùng kỳ năm trước.

Hải quan Quảng Ninh thu ngân sách đạt hơn 5.245 tỷ đồng
Ngân sách thất thoát hàng nghìn tỷ do kẽ hở trong kê khai giá đất
Hải quan Thanh Hóa thu ngân sách 4 tháng đầu năm đạt 61%
4 tháng, thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 42,1% dự toán
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet.

Lũy kế chi ngân sách 5 tháng đầu năm 2022 ước đạt 589,1 nghìn tỷ đồng, bằng 33% dự toán năm và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 5 ước đạt 38,1 nghìn tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 147,8 nghìn tỷ đồng, bằng 27,7% kế hoạch năm và tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng trong 5 tháng đầu năm, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài có 43 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của Việt Nam là 293,4 triệu USD, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước; có 14 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 44,9 triệu USD, giảm 88,9%.

Xuân Thảo