22 doanh nghiệp có giao dịch liên kết đã bị ngành Thuế thanh tra, kiểm tra

11:40 | 12/05/2021

(HQ Online) - Theo Tổng cục Thuế, 4 tháng đầu năm, toàn ngành Thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 22 doanh nghiệp có giao dịch liên kết với số tiền truy thu, giảm lỗ hàng trăm tỷ đồng.

Hướng tới “điện tử hóa" công tác thanh tra, kiểm tra thuế
Các chi cục thuế có số thu lớn sẽ được trực tiếp thanh tra chuyên ngành thuế
Truy hoàn và phạt 22,4 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra hoàn thuế GTGT
Ảnh: Thuỳ Linh.
Ngành Thuế đã kiểm tra được hơn 140 nghìn hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan Thuế. Ảnh: Thuỳ Linh.

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thuế, tính đến cuối tháng 4/2021, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 13.333 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 12,8% kế hoạch năm 2021 và bằng 102,1% so với cùng kỳ năm 2020. Cơ quan Thuế cũng đã kiểm tra được 140.610 hồ sơ khai thuế tại cơ quan Thuế, bằng 111,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Thống kê cho thấy, tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 9.768,7 tỷ đồng, bằng 52% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 2.196 tỷ đồng; giảm khấu trừ 331 tỷ đồng; giảm lỗ 7.241 tỷ đồng, từ đó, tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 1.139,8 tỷ đồng, bằng 51,9% số tăng thu qua thanh tra, kiểm tra.Theo Tổng cục Thuế, đến hết tháng 4, có 600 doanh nghiệp được thanh tra, đạt 11,3% kế hoạch năm 2021. 12.733 doanh nghiệp được kiểm tra, đạt 12,9% kế hoạch năm 2021. Hơn 140 nghìn hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan Thuế đã được kiểm tra, bằng 111,4% so với cùng kỳ năm 2020. Qua kiểm tra, rà soát đã phát hiện những sai sót, ẩn lậu của người nộp thuế để điều chỉnh tăng số thuế kê khai hoặc ấn định thuế.

Đáng chú ý, tính từ đầu năm đến hết tháng 4, toàn ngành Thuế đã thanh tra, kiểm tra được 22 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết. Từ đó truy thu, truy hoàn và phạt 628 tỷ đồng, giảm lỗ 765 tỷ đồng, giảm khấu trừ 94,9 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 208,7 tỷ đồng.

Việc thanh tra, kiểm tra đã xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết và truy thu 590,4 tỷ đồng, giảm lỗ 672,9 tỷ đồng, điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 166 tỷ đồng.

Theo Tổng cục Thuế, từ nay đến cuối năm, cơ quan Thuế các cấp sẽ tập trung thanh, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đối với các đơn vị thuộc ngành nghề, lĩnh vực có rủi ro cao về thuế, thực hiện kiểm tra theo chuyên đề đối với các giao dịch đáng ngờ.

Thùy Linh