12 hành vi bị nghiêm cấm trong đầu tư PPP

14:02 | 12/03/2020

(HQ Online) - Dự thảo Luật Đầu tư theo đối tác công tư (PPP) đề cập đến 12 hành vi bị nghiêm cấm trong đầu tư theo phương thức PPP.

12 hanh vi bi nghiem cam trong dau tu ppp Đầu tư PPP: Phải chọn nhà đầu tư qua đấu thầu, tránh lợi ích nhóm
12 hanh vi bi nghiem cam trong dau tu ppp Dự án PPP chưa hấp dẫn nhà đầu tư vì thiếu cơ chế
12 hanh vi bi nghiem cam trong dau tu ppp Thủ tướng quyết định dự án PPP được bảo lãnh doanh thu
12 hanh vi bi nghiem cam trong dau tu ppp
Không bảo đảm công bằng, minh bạch trong lựa chọn nhà đầu tư là hành vi bị nghiêm cấm. Ảnh: Internet.

Theo đó, hành vi thứ nhất được dự Luật đề cập đến là quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP không phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; không xác định được nguồn vốn nhà nước trong dự án PPP trong trường hợp dự án có yêu cầu sử dụng; không đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Luật này.

Thứ hai, Luật cũng nghiêm cấm hành vi phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi khi chưa có chủ trương đầu tư; không phù hợp với chủ trương đầu tư; không đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Luật.

Cũng theo dự luật, cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp đồng thông đồng với tổ chức tư vấn, nhà đầu tư dẫn tới quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP gây thất thoát, lãng phí vốn, tài sản của Nhà nước, tài nguyên của quốc gia; làm tổn hại, xâm phạm lợi ích của công dân và của cộng đồng là hành vi bị nghiêm cấm.

Dự Luật cũng đề cập đến một số hành vi khác gồm: Không bảo đảm công bằng, minh bạch trong lựa chọn nhà đầu tư; Tiết lộ, tiếp nhận những tài liệu, thông tin sau đây về quá trình lựa chọn nhà đầu tư; Thông thầu; Chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng PPP không đúng quy định của Luật này; Dừng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ngoài trường hợp quy định tại hợp đồng dự án PPP; Đưa, nhận, môi giới hối lộ trong hoạt động đầu tư theo phương thức PPP; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt, vụ lợi, tham nhũng trong quản lý và sử dụng vốn nhà nước trong dự án PPP; can thiệp bất hợp pháp vào quy trình thực hiện dự án PPP; Cản trở việc phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về đầu tư theo phương thức PPP.

Với hành vi gian lận trong hoạt động đầu tư theo phương thức PPP, dự Luật nêu rõ các hành vi cụ thể gồm: Làm giả, làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến quyết định chủ trương đầu tư, quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, lựa chọn nhà đầu tư, triển khai thực hiện dự án nhằm thu được lợi ích tài chính hoặc lợi ích khác hoặc nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ nào; Cố ý cung cấp thông tin không trung thực, không khách quan làm sai lệch chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi được duyệt, kết quả lựa chọn nhà đầu tư, kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, kết quả quyết toán vốn đầu tư công, thanh lý hợp đồng dự án PPP; Cố ý cung cấp thông tin không trung thực, không khách quan làm sai lệch số liệu về doanh thu của dự án nhằm thu lợi bất chính.

Hoài Anh