11 tháng, vẫn có bộ, ngành, địa phương chưa giải ngân vốn nước ngoài

14:34 | 25/12/2018

(HQ Online)- Số liệu mới nhất từ Bộ Tài chính cho thấy, tính đến hết tháng 11/2018, giải ngân vốn nước ngoài được hơn 21.243 tỷ đồng, đạt 35,25% kế hoạch Quốc hội giao và đạt 38,65% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tỷ lệ này thấp hơn nhiều cùng kỳ năm 2017, đạt 55,36% kế hoạch Quốc hội giao và 57,11% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

11 thang van co bo nganh dia phuong chua giai ngan von nuoc ngoai

Hải Dương chưa giải ngân được đồng vốn nào sau 11 tháng. Ảnh: internet.

Có nhiều bộ, ngành, địa phương giải ngân với tỷ lệ rất thấp như: Hải Dương chưa giải ngân được đồng vốn nào; Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam giải ngân không đáng kể, mới đạt 0,08% kế hoạch vốn; Bộ Y tế mới giải ngân đạt khoảng 10% kế hoạch; Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải ngân 7,07% kế hoạch; Vĩnh Phúc 13,6%. Một số bộ, ngành, địa phương giải ngân vốn nước ngoài đạt khá như: Hải Phòng đạt 95%; Lạng Sơn đạt 93%; Tuyên Quang đạt 79,41%.

Qua tổng kết từ phía các bộ, ngành, địa phương cho thấy, nguyên nhân giải ngân vốn chậm có nhiều, từ cơ chế cho đến giao kế hoạch vốn chưa phù hợp và các vướng mắc từ phía dự án. Một số dự án không giải ngân được là do đang tạm dừng thực hiện để điều chỉnh tổng mức đầu tư, chủ trương đầu tư, đánh giá lại hiệu quả, như dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam; dự án Đầu tư xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TP. HCM, tuyến Bến Thành - Tham Lương.

Có những dự án giao kế hoạch vốn chưa phù hợp, kế hoạch vốn lớn, không phù hợp với tiến độ triển khai (dự án Phát triển TP. Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị). Có dự án phải phân kỳ lại đầu tư và điều chỉnh tổng mức đầu tư lớn, hiện chưa hoàn thành các thủ tục trong nước, chưa thể thực hiện nhưng vẫn được giao kế hoạch vốn (dự án Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 1, giai đoạn 1 - phần thực hiện dự án)…

Trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ mới đây, Bộ Tài chính đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương trình Thủ tướng Chính phủ phương án điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài năm 2018 theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 10140/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh việc thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018.

Theo lý giải của đơn vị này, trong khi nhiều dự án chưa giải ngân đồng vốn nào thì có những dự án có khả năng hoàn thành trong năm nhưng lại đang thiếu vốn. Việc điều chuyển vốn từ nơi thừa sang nơi thiếu sẽ góp phần đẩy nhanh việc giải ngân vốn vay nước ngoài.

Chỉ tính riêng trường hợp của Bộ Y tế, giải ngân vốn nước ngoài (vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, không bao gồm vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước) đạt 272,16/2.650 tỷ đồng (đạt 10,2% kế hoạch). Trong 12 dự án thuộc kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn vốn nước ngoài 2016 - 2020 do Bộ Y tế triển khai có 2 dự án hiện nay đang chậm tiến độ. Bộ Y tế đã rà soát và tổng hợp nhu cầu giải ngân vốn năm 2018 của các dự án, trong đó đã đề nghị điều chỉnh giảm hơn 2 tỷ đồng đối với dự án nguồn vốn nước ngoài để phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch sau điều chỉnh.

Hồng Vân