Xúc tiến thực hiện chủ trương thuê dịch vụ công nghệ thông tin

07:35 | 17/03/2021

(HQ Online) - Sau khi được Bộ Tài chính phê duyệt chủ trương, Tổng cục Hải quan đang khẩn trương triển khai các nội dung công việc liên quan đến thực hiện thuê dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ hải quan số.

Viettel giới thiệu về giải pháp công nghệ thông tin phục vụ hải quan số
Kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hiện đại hóa của Hải quan Hàn Quốc, Trung Quốc
Công ty CMC trình bày giải pháp về công nghệ thông tin trước lãnh đạo Tổng cục Hải quan
Theo Cục CNTT và Thống kê hải quan, đến trung tuần tháng 3 đã hoàn thành yêu cầu bài toán nghiệp vụ hải quan. Trong ảnh: Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh)	 	Ảnh: TKTS
Theo Cục CNTT và Thống kê hải quan, đến trung tuần tháng 3 đã hoàn thành yêu cầu bài toán nghiệp vụ hải quan. Trong ảnh: Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) Ảnh: TKTS

Khẩn trương

Theo Cục CNTT và Thống kê hải quan (Tổng cục Hải quan), để triển khai Quyết định số 97/QĐ-BTC (ngày 26/1/2021) của Bộ Tài chính phê duyệt chủ trương thuê dịch vụ CNTT thực hiện Hải quan số, Tổng cục Hải quan cần triển khai các nội dung chính: xây dựng và phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ CNTT; tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng; nhà thầu xây dựng hệ thống CNTT; triển khai chính thức hệ thống CNTT (đưa dịch vụ CNTT vào sử dụng).

“Ngay sau khi Bộ Tài chính phê duyệt chủ trương, thời gian vừa qua, lãnh đạo Tổng cục Hải quan đã tập trung cao độ trong việc chỉ đạo sâu sát, quyết liệt các nội dung thuê dịch vụ CNTT thực hiện hải quan số theo Quyết định số 97/QĐ-BTC”- lãnh đạo Cục CNTT và Thống kê hải quan chia sẻ.

Cụ thể, ngay sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu, ngày 18/2, Tổng cục trưởng đã chủ trì cuộc họp gồm tập thể lãnh đạo Tổng cục, thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục và Tổ triển khai đề án để thống nhất kế hoạch, phương pháp triển khai. Tiếp đó, Tổng cục trưởng chủ trì nhiều cuộc họp với tập thể lãnh đạo Tổng cục, Tổ triển khai, Tổ tham mưu giúp việc để chỉ đạo triển khai từng nội dung công việc cụ thể.

Đến nay, về cơ cấu, tổ chức bộ máy, nguồn lực triển khai, Tổng cục Hải quan đã khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo, tổ Tham mưu, tổ Triển khai với tổng số 199 cán bộ, công chức (CBCC). Đây là là những CBCC có nhiều kinh nghiệm, trình độ nghiệp vụ tốt và tâm huyết, trách nhiệm.

Trên cơ sở đó, trong thời gian vừa qua, Tổ triển khai và Tổ tham mưu tập trung xây dựng Kế hoạch thuê dịch vụ CNTT, đến nay đã cơ bản hoàn thành các nội dung yêu cầu bài toán nghiệp vụ và yêu cầu bài toán kỹ thuật của kế hoạch, đồng thời đang tập trung xây dựng dự toán kinh phí thuê dịch vụ CNTT (trong đó, việc xây dựng yêu cầu bài toán nghiệp vụ đã được thực hiện trong hơn 2 năm qua).

Đáng chú ý, thời gian từ khi Bộ Tài chính phê duyệt chủ trương đến nay chưa nhiều nhưng với sự quyết liệt của tập thể lãnh đạo Tổng cục và các đơn vị chức năng, đến nay cơ quan Hải quan đã bước đầu hoàn thành nhiều nội dung quan trọng.

Theo Cục CNTT và Thống kê hải quan, đến trung tuần tháng 3 đã hoàn thành yêu cầu bài toán nghiệp vụ hải quan của 10 lĩnh vực gồm: giám sát quản lý, quản lý thuế xuất nhập khẩu, quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan, kiểm định hải quan, điều tra chống buôn lậu, pháp chế, thanh tra kiểm tra, cải cách hải quan và nghiệp vụ chung.

Hoàn thành dự thảo danh mục chức năng của hệ thống trên cơ sở yêu cầu bài toán nghiệp vụ do các đơn vị gửi (đến thời điểm hiện nay xác định khoảng hơn 11.000 chức năng mới và 2.400 chức năng của hệ thống CNTT hiện tại chuyển sang hệ thống mới).

Cơ quan Hải quan cũng hoàn thành yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm nội bộ, bao gồm cả nội dung ứng dụng công nghệ của Cách mạng công nghiệp 4.0 như: kết nối Internet vạn vật (IoT), Phân tích dữ liệu lớn (Big Data); yêu cầu kết nối, tích hợp, trao đổi thông tin với các hệ thống CNTT của các đơn vị và bộ, ngành có liên quan...

Khối lượng công việc còn lớn

Kết quả đạt được vừa qua là tích cực, tuy nhiên, giai đoạn 2021-2022, một khối lượng công việc rất lớn mà Tổng cục Hải quan cần tập trung triển khai

Đó là, tiếp tục hoàn thiện và phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ CNTT. Trong nội dung này Cục Giám sát quản lý về hải quan được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương hoàn thiện và trình Tổng cục phê duyệt yêu cầu bài toán nghiệp vụ.

Cục Tài vụ- Quản trị, nhóm Tài chính khẩn trương trình Tổng cục Hải quan phát hành văn bản lấy báo giá thuê dịch vụ CNTT, xây dựng dự toán thuê dịch vụ CNTT.

Cục CNTT và Thống kê hải quan khẩn trương hoàn thành trình Bộ Tài chính phê duyệt cấp độ an toàn thông tin cho hệ thống CNTT mới.

Trên cơ sở yêu cầu nghiệp vụ đã được phê duyệt và dự toán kinh phí thuê dịch vụ CNTT, Cục CNTT và Thống kê hải quan khẩn trương hoàn thiện tài liệu thuê dịch vụ CNTT.

Bên cạnh đó là: tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng với nhà thầu; nhà thầu xây dựng hệ thống CNTT; chuẩn bị trước khi đi vào triển khai chính thức hệ thống CNTT (đưa dịch vụ CNTT vào sử dụng); triển khai sử dụng dịch vụ CNTT.

Sau thời gian Tổng cục Hải quan đăng tải công khai thông báo chủ trương thuê dịch vụ CNTT đến trung tuần tháng 3 có 6 công ty tin học quan tâm đăng ký trình bày giải pháp, gồm: Tổng công ty công nghệ và giải pháp CMC; Công ty TNHH hệ thống thông tin FPT; Tổng công ty viễn thông Toàn Cầu (GTEL); Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội (Viettel); Công ty SAP Việt Nam; Công ty CP hệ thống công nghệ ETC.

Từ ngày 10 đến ngày 17/3, 6 công ty tin học trực tiếp đến Tổng cục Hải quan trình bày giải pháp CNTT.

Thái Bình