Xử phạt Công ty cổ phần Louis Land 370 triệu đồng

09:44 | 22/07/2022

(HQ Online) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt lên tới 370 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Louis Land (địa chỉ: Khu phố 11, phường Bình Tân, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận).

Khởi tố vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán" tại Công ty Cổ phần Louis Holdings
Xử phạt Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức 300 triệu đồng
Xử phạt Công ty cổ phần Xây dựng Alvico 180 triệu đồng, buộc cải chính thông tin
Xử phạt Công ty cổ phần Louis Land  370 triệu đồng

Theo đó, DN này bị phạt tiền 100 triệu đồng vì đã không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể, Công ty không công bố thông tin đối với Nghị quyết Hội đồng quản trị số 39/2021/LH/HĐQT-NQ ngày 4/3/2021 thoái toàn bộ vốn 57,2 tỷ đồng tại Công ty TNHH Địa ốc Tân Bửu; công bố thông tin không đúng thời hạn đối với Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán, Báo cáo tài chính bán niên 2020 đã soát xét.

Cùng với đó, DN này cũng bị phạt tiền 200 triệu đồng vì đã có hành vi công bố thông tin sai lệch. Cụ thể, tại Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán, Công ty đã hạch toán lãi từ giao dịch mua công ty con Công ty TNHH Golden Resource (34.918.257.203 đồng) vào vốn chủ sở hữu (khoản mục Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước) mà không đưa vào kết quả hoạt động kinh doanh (khoản mục Thu nhập khác) của năm tài chính 2020.

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021, tại mục “Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty, hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ”, Công ty báo cáo “Không có”. Tuy nhiên, căn cứ Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã soát xét, trong 6 tháng đầu năm 2021, Công ty có thực hiện các giao dịch với các bên liên quan.

DN này bị buộc phải cải chính thông tin đối với hành vi công bố thông tin sai lệch.

Công ty cổ phần Louis Land đồng thời cũng bị phạt tiền 70 triệu đồng vì đã công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Theo Báo cáo tài chính năm 2019, 2020, trong 2 năm này, Công ty có các giao dịch với các bên liên quan. Các bên liên quan được thuyết minh tại báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019, 2020 của Công ty.

Tuy nhiên, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019, 2020 tại Mục “Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ” không trình bày đầy đủ các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan.

Hoài Anh