Xử lý trường hợp sử dụng hàng hoá miễn thuế không đúng mục đích, không khai báo

11:00 | 31/10/2020

(HQ Online) - Cục Hải quan Hà Tĩnh gặp vướng mắc đối với trường hợp DN sử dụng hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế không đúng mục đích mà không khai báo việc chuyển đổi mục đích sử dụng với cơ quan Hải quan theo quy định.

Xử phạt hành chính nếu không thông báo hợp đồng gia công lại đúng thời hạn
Phát hiện nhiều hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc không khai báo hải quan

Cục Hải quan Hà Tĩnh cho biết, trong quá trình thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành đối với hoạt động kinh doanh, đầu tư của Công ty TNHH TM và ĐT Lợi Châu (gọi tắt là Công ty Lợi Châu) đơn vị gặp vướng liên quan đến việc áp dụng điều khoản xử phạt vi phạm trong lĩnh vực hải quan.

Theo Cục Hải quan Hà Tĩnh, ngày 22/4/2011, đơn vị đã cấp Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế số 01/ĐT cho Công ty Lợi Châu phục vụ Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và đầu tư các dự án trong cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tập trung kuyện Kỳ Anh tại xã Kỳ Hưng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, năm 2011, Công ty Lợi Châu đã thực hiện NK miễn thuế đối với 6 máy đào đất KOMATSU do thuộc Danh mục miễn thuế nêu trên tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực III. Đến năm 2015 và năm 2017, các máy móc này bị hư hỏng, xuống cấp nên Công ty Lợi Châu đã tự ý thanh lý mà không báo với cơ quan Hải quan và cũng không làm thủ tục hải quan đối với số máy móc trên.

4838-img-9171
CBCC Hải quan Vũng Áng hướng dẫn DN làm thủ tục Hải quan. Ảnh: Phan Trâm

Cục Hải quan Hà Tĩnh cho biết, theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 21 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC thì trường hợp người nộp thuế thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa nhưng không tự giác kê khai, nộp thuế với cơ quan Hải quan, nếu cơ quan Hải quan hoặc cơ quan chức năng khác kiểm tra, phát hiện thì người nộp thuế bị ấn định số tiền thuế phải nộp theo tờ khai hải quan hàng hóa NK ban đầu, nộp tiền chậm nộp và bị xử lý theo quy định hiện hành.

Cục Hải quan Hà Tĩnh cho biết thêm, tại thời điểm Công ty Lợi Châu làm thủ tục đăng ký tờ khai hải quan NK mặt hàng máy đào đất (mã số HS: 8429.11.00.00, 8429.52.00.00) có thuế suất thuế NK là 0%, nên số thuế NK được miễn của Công ty Lợi Châu là 0 đồng. Nếu xử phạt Công ty Lợi Châu theo điểm g khoản 1 Điều 13 Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ thì số tiền xử phạt là 0 đồng. Tuy nhiên, do số thuế NK được miễn là 0 đồng nên hành vi của Công ty Lợi Châu không phù hợp quy định về xử phạt hành vi trốn thuế, gian lận thuế tại Điều 13 Nghị định 127/2013/NĐC-CP ngày 15/10/2013 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ.

Để xử lý vướng mắc, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã báo cáo và xin ý kiến hướng dẫn từ Tổng cục Hải quan.

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan yêu cầu, Cục Hải quan Hà Tĩnh căn cứ quy định tại điểm d khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 để xác định hành vi và xử lý theo thẩm quyền.

Theo đó, Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định về nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính. Cụ thể, điểm d khoản 1 Điều 3 quy định “Chỉ xử phạt vi phạm hành chính khi có hành vi vi phạm hành chính do pháp luật quy định. Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần. Nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì mỗi người vi phạm đều bị xử phạt về hành vi vi phạm hành chính đó. Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính hoặc vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm”.

Nụ Bùi