Xi măng khi xuất khẩu không phải xác định tỷ lệ tài nguyên

09:39 | 03/07/2019

(HQ Online) - Mặt hàng xi măng khi xuất khẩu không thuộc đối tượng phải xác định tỷ lệ tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm, nên không thuộc nhóm hàng hóa có số thứ tự 211 tại Biểu thuế xuất khẩu.

xi mang khi xuat khau khong phai xac dinh ty le tai nguyen Hướng dẫn mới về chính sách thuế với xi măng xuất khẩu
xi mang khi xuat khau khong phai xac dinh ty le tai nguyen Xi măng, clinker chính thức lọt top xuất khẩu “tỷ đô”
xi mang khi xuat khau khong phai xac dinh ty le tai nguyen Rà soát việc khai báo mặt hàng xi măng XK
xi mang khi xuat khau khong phai xac dinh ty le tai nguyen
Xi măng không thuộc nhóm hàng hóa có số thứ tự 211 tại Biểu thuế xuất khẩu. (CBCC Hải quan Hà Giang hướng dẫn DN khai báo). Ảnh: T.Trang

Được biết, ngày 29/1/2019 tại công văn 1426/BTC-CST Bộ Tài chính đã trả lời Công ty Xi măng Chinfon, Công ty cổ phần Xi măng Hạ Long và Công ty cổ phần Xi măng Thăng Long về thuế xuất khẩu đối với mặt hàng xi măng xuất khẩu.

Trong đó Bộ Tài chính cho biết, kể từ ngày 1/2/2018, căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 125/2017/NĐ-CP nêu trên và căn cứ Nghị định số 146/2017/NĐ-CP, mặt hàng xi măng được sản xuất từ nguyên liệu chính là Clinker mà Clinker là sản phẩm được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản đã được chế biến thành sản phẩm khác (không phải là tài nguyên, khoáng sản) nên mặt hàng xi măng khi xuất khẩu không thuộc đối tượng phải xác định tỷ lệ tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định 146/2017/NĐ-CP nên không thuộc nhóm hàng hóa có số thứ tự 211 tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 125/2017/NĐ-CP .

Với hướng dẫn trên, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục Hải quan hướng dẫn DN khai báo, áp dụng thuế suất xi măng theo đúng quy định tại Nghị định số 125/2017/NĐ-CP, Nghị định số 146/2017/NĐ-CP và công văn 1426/BTC-CST và xử lý thuế theo đúng quy định.

Thu Trang