Xây dựng quy định về kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV

06:42 | 25/10/2020

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cần thống nhất mức thu, phương án thu đối với các loại hình XNK
Đã thông tuyến đường sắt Bắc - Nam
Sẽ vô hiệu hóa, loại bỏ tài khoản ngân hàng không hoạt động trong 90 ngày
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Theo dự thảo Thông tư, nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước đảm bảo. Cùng với số kinh phí phục vụ bầu cử do ngân sách trung ương đảm bảo, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, yêu cầu công việc và khả năng ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định bổ sung kinh phí từ ngân sách địa phương để phục vụ cho công tác bầu cử tại địa phương.

Kinh phí phục vụ cho công tác bầu cử phải được các cơ quan, đơn vị quản lý chặt chẽ, chi tiêu theo đúng chế độ, đúng mục đích, có hiệu quả; sử dụng các phương tiện phục vụ các cuộc bầu cử trước đây hiện còn sử dụng được, huy động các phương tiện đang được trang bị ở các cơ quan, đơn vị để phục vụ cho nhiệm vụ bầu cử đảm bảo tiết kiệm chi cho ngân sách nhà nước.

Dự thảo Thông tư cũng quy định rõ nguồn kinh phí được chi cho các nội dung như: Chi xây dựng các văn bản hướng dẫn phục vụ công tác bầu cử; các báo cáo, văn bản liên quan đến công tác bầu cử; chi in ấn tài liệu, ấn phẩm phục vụ bầu cử; chi xây dựng, cập nhật, vận hành trang thông tin điện tử về công tác bầu cử của Hội đồng bầu cử quốc gia; công tác bảo đảm an ninh, trật tự, thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn và vận động bầu cử...

Các mức chi cụ thể cũng được dự thảo nêu rõ như: Chi bồi dưỡng cuộc họp, chi cho các cuộc họp khác liên quan đến công tác bầu cử; chi công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát bầu cử của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, các Tiểu ban của Hội đồng bầu cử quốc gia, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; chi xây dựng văn bản; chi bồi dưỡng cho những người trực tiếp phục vụ trong đợt bầu cử...

H.Vân