Xây dựng Nghị định bám sát tinh thần tại đề án cải cách kiểm tra chuyên ngành

11:32 | 23/02/2021

(HQ Online) - Triển khai Quyết định 38/QĐ-TTg ngày 12/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Hải quan đang chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu làm cơ sở để triển khai Đề án.

Phối hợp các bộ, ngành thực hiện cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm
Hải quan khẩn trương triển khai nhiệm vụ cải cách mô hình kiểm tra chuyên ngành
Lập tổ soạn thảo Nghị định triển khai mô hình cải cách kiểm tra chuyên ngành
Cuộc họp trực tuyến của lãnh đạo Tổng cục Hải quan với một số đơn vị hải quan địa phương và doanh nghiệp. Ảnh: N.Linh
Cuộc họp trực tuyến của lãnh đạo Tổng cục Hải quan với một số đơn vị hải quan địa phương và doanh nghiệp. Ảnh: N.Linh

Tại buổi làm việc mới đây của Tổng cục Hải quan với một số đơn vị thuộc Bộ Tài chính, hải quan địa phương và đại diện một số hiệp hội doanh, nghiệp xuất nhập khẩu, Phó Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành yêu cầu Nghị định phải bám sát nguyên tắc đã được nêu tại Quyết định 38/QĐ-TTg. Tuân thủ đúng theo quy định của các Luật: Hải quan; Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; An toàn thực phẩm; Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật…

Bám sát các chỉ đạo, định hướng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong nhiều năm qua về cải cách toàn diện công tác quản lý và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu. Nghị định mang được tinh thần chỉ đạo cải cách thực chất công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhưng vẫn phải đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực về chất lượng của hàng hóa nhập khẩu, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân, bảo vệ môi trường, an ninh kinh tế, an ninh quốc gia…

Theo Phó Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành, Nghị định phải làm rõ được quy trình thực hiện, các bước phải làm; giấy tờ hồ sơ cần có; cũng như quyền và trách nhiệm của các bên liên quan; thời gian thực hiện…

Do Nghị định này sẽ là cơ sở triển khai Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu, chính vì vậy, trong quá trình xây dựng hoàn thiện cần có sự tham gia ý kiến rất cụ thể, chi tiết sát với nguyên tắc đã được nêu tại Quyết định 38/QĐ-TTg của các bên liên quan để chủ trương cải cách thực sự đi vào thực tiễn.

Hiện nay dự thảo Nghị định đang được xây dựng gồm 36 điều, chia làm 6 chương gồm: quy định chung; quy định về trình tự thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu tại cơ quan Hải quan; quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu tại bộ, ngành; trách nhiệm quản lý nhà nước về kiểm tra chất lượng; kiểm tra an toàn thực phẩm; tổ chức thực hiện và điều khoản thi hành.

Theo lãnh đạo Cục Giám sát quản lý về hải quan, dự thảo Nghị định đáp ứng một số điểm nổi bật như: đơn giản hóa quy trình thủ tục kiểm tra; áp dụng thống nhất các phương thức kiểm tra; kiểm tra theo mặt hàng; công khai minh bạch thông tin; kết nối chia sẻ thông tin; quyền của người nhập khẩu.

Hiện nay dự thảo Nghị định đang được Tổng cục Hải quan tích cực hoàn thiện để lấy ý kiến tham gia của các bên liên quan trước khi trình lãnh đạo các cấp ban hành.

N.Linh