Xác định trọng điểm nâng cao hiệu quả soi chiếu container

07:00 | 21/09/2021

(HQ Online) - Thông qua các hoạt động xác định trọng điểm đã đem lại những kết quả tích cực, nâng cao hiệu quả, vai trò của công tác quản lý rủi ro trong hoạt động quản lý nhà nước về hải quan. Liên quan đến vấn đề này, Tạp chí Hải quan đã có cuộc phỏng vấn ông Hồ Ngọc Phan Phó Cục trưởng Cục Quản lý rủi ro (Tổng cục Hải quan).

Hải quan TP Hồ Chí Minh: Phát huy hiệu quả kiểm tra hàng qua máy soi trong mùa dịch
Infographics: Lượng container soi chiếu cao hơn 2,01 lần
Tăng hiệu suất soi chiếu để phục vụ công tác quản lý hải quan
ông Hồ Ngọc Phan Phó Cục trưởng Cục Quản lý rủi ro (Tổng cục Hải quan).
Ông Hồ Ngọc Phan Phó Cục trưởng Cục Quản lý rủi ro (Tổng cục Hải quan).

Trong công tác xác định trọng điểm, việc chia sẻ thông tin giữa Tổng cục Hải quan với các cục hải quan tỉnh, thành phố được thực hiện như thế nào, thưa ông?

Cục Quản lý rủi ro là đơn vị chủ trì, đầu mối tại Tổng cục Hải quan về công tác xác định trọng điểm, trong đó có công tác cung cấp, chia sẻ, cung cấp thông tin với các cục hải quan tỉnh, thành phố.

Để việc trao đổi thông tin phải đảm bảo kịp thời, chính xác, đầy đủ, hiện Cục Quản lý rủi ro đã thiết lập hệ thống cung cấp, chia sẻ thông tin từ cấp Tổng cục Hải quan đến các các cục hải quan tỉnh, thành phố và ngược lại.

Cụ thể, thiết lập các đầu mối liên lạc từ cấp Tổng cục đến cấp Cục (theo tên cán bộ, công chức, số điện thoại, email…) đảm bảo thông tin được chuyển đi một cách kịp thời. Đồng thời, trong quá trình trao đổi nghiệp vụ, nếu phát sinh vướng mắc thì thông qua các đầu mối sẽ kịp thời xử lý. Mặt khác, trong công tác cung cấp chia sẻ thông tin cũng được ứng dụng triệt để các nền tảng công nghệ thông tin đảm bảo xuyên suốt, vướng mắc được xử lý kịp thời.

Xin ông cho biết những kết quả mà công tác xác định trọng điểm mang lại đã đóng vai trò như thế nào trong công tác quản lý rủi ro?

Công tác xác định trọng điểm là một trong những nghiệp vụ quan trong công tác quản lý rủi ro. Công tác xác định trọng điểm giúp cho cơ quan Hải quan xác định được các đối tượng, địa bàn có rủi ro cao về vi phạm pháp luật hải quan. Từ những biện pháp nghiệp vụ trên, cơ quan Hải quan sẽ đưa ra những biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa, xử lý những rủi ro tốt hơn, nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát hải quan.

Bên cạnh đó, cơ quan Hải quan cũng nhận diện được những đối tượng, địa bàn, những lĩnh vực rủi ro có mức độ tuân thủ pháp luật thấp, từ đó đưa ra những biện pháp để nâng cao mức độ tuân thủ của người khai hải quan, cộng đồng doanh nghiệp.

Nhận thức rõ vai trò của công tác xác định trọng điểm và tính hiệu quả của hoạt động này, Cục Quản lý rủi ro đã tập trung mọi nguồn lực để nâng cao hiệu quả công tác xác định trọng điểm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý rủi ro.

Qua công tác xác định trọng điểm đã góp phần cải thiện công tác soi chiếu của cơ quan Hải quan. Nửa đầu năm 2021, số lượng container soi chiếu tăng gấp 2 lần, số lượng container nghi vấn tăng gấp 4 lần, số vụ vi phạm tăng 1,75 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Đơn cử như tại cảng Đà Nẵng, Cục Quản lý rủi ro đã chuyển cho Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) 8 tin báo và bằng các biện pháp nghiệp vụ đã phát hiện một số lượng lớn hàng hóa nhập khẩu có điều kiện không khai báo hải quan.

Tại cảng Cái Mép (Bà Rịa-Vũng Tàu), thông qua công tác xác định trọng điểm, Cục Quản lý rủi ro đã chuyển thông tin cho Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép (Cục Hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu) 3 tin báo liên quan đến hàng hóa nhập khẩu từ Canada (tồn đọng tại cảng quá 90 ngày), qua đó phát hiện nhiều hàng cấm.

Trước tình hình tội phạm thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn, tới đây, Cục Quản lý rủi ro đã làm gì để nâng cao hiệu quả công tác xác định trọng điểm, thưa ông?

Cục Quản lý rủi ro cũng xác định, công tác xác định trọng điểm là một nghiệp vụ thường xuyên, liên tục, luôn luôn cập nhật…, bởi phương thức, thủ đoạn của các đối tượng ngày càng phức tạp, tinh vi. Trong thời gian tới, Cục Quản lý rủi ro tập trung triển khai các nhóm giải pháp sau:

Thứ nhất, Cục Quản lý rủi ro tiếp tục hoàn thiện quy trình xác định trọng điểm, nêu rõ chức năng, thẩm quyền của từng cấp để công tác này được thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Thứ hai, củng cố, kiện toàn cán bộ, công chức; chuyển đổi, bố trí cán bộ, công chức có kỹ năng tổng hợp, có nghiệp vụ giỏi để thực hiện công tác xác định trọng điểm.

Thứ ba, tập trung thu thập, xử lý thông tin đầu vào để phục vụ công tác xác định trọng điểm, nhất là những thông tin từ các đơn vị ngoài ngành.

Thứ tư, xây dưng bài toán theo hướng tự động hóa công tác xác định trọng điểm, áp dụng trí tuệ nhân tạo trong việc nhận dạng đối tượng rủi ro, địa bàn rủi ro… hướng đến triển khai mô hình Hải quan thông minh.

Thứ năm, tiếp tục khẳng định vai trò đầu mối, trong đó có đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện tại các cục hải quan tỉnh, thành phố để nâng cao hiệu quả công tác xác định trọng điểm.

Xin cảm ơn ông!

Quang Hùng (thực hiện)