Vốn đầu tư từ khu vực tư nhân có tốc độ tăng trưởng cao nhất

15:02 | 20/11/2020

(HQ Online) - Vốn đầu tư từ khu vực tư nhân có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn 2016-2019 với mức tăng trung bình mỗi năm khoảng 15,5%.

4954-nha-may-pegapega-298
Đầu tư của khu vực ngoài Nhà nước chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Ảnh: H.Anh.

Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn liên quan đến lĩnh vực kế hoạch và đầu tư cho thấy, xét về cơ cấu trong tổng đầu tư toàn xã hội, vốn đầu tư từ khu vực tư nhân chiếm tỉ trọng lớn nhất trong giai đoạn 2016-2019 và tăng trưởng mạnh mẽ từ 38,9% năm 2016 lên 46% năm 2019.

Theo đó, huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội năm 2019 đạt 33,9% GDP, tăng 10,2% so với năm trước. Trong đó, đầu tư của khu vực ngoài Nhà nước là chủ yếu, đạt 942,5 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng vốn đầu tư (46%), và đạt tốc độ tăng vốn cao nhất 17,3% so với năm trước.

Điều này phù hợp với định hướng cơ cấu lại đầu tư, giảm dần sở hữu Nhà nước tại các DN, tập đoàn kinh tế, tạo động lực thu hút các nguồn lực ngoài nhà nước và thúc đẩy sự phát triển của kinh tế tư nhân.

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài năm 2019 tăng mạnh, đạt 38 tỷ USD, tăng 7,2% (năm 2018 giảm 2%), vốn thực hiện đạt 20,4 tỷ USD (năm 2018 đạt 19,1 tỷ USD).

Vốn đầu tư từ khu vực tư nhân ngày càng chiếm vai trò quan trọng trong đầu tư toàn xã hội. Không chỉ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, khu vực kinh tế tư nhân cũng thu hút đông đảo lực lượng lao động, giải quyết việc làm cho số lượng lớn lao động.

Theo Tổng cục Thống kê (2018), lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên tham gia vào khu vực kinh tế tư nhân hiện nay là trên 45 triệu người, chiếm 83% lực lượng lao động cả nước.

Về hạn chế của phát triển khu vực tư nhân, Chính phủ cho biết, năng suất lao động của khu vự tư nhân còn thấp; năng lực của khu vực DN trong nước, nhất là DNNVV còn hạn chế; sự liên kết giữa khu vực tư nhân và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài còn yếu, đặc biệt là trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ.

Hoài Anh