Việc mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc đối với mô tô, xe máy là cần thiết

13:55 | 20/10/2021

(HQ Online) - Bộ Tài chính khẳng định quy định mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc đối với mô tô, xe máy là cần thiết và đúng quy định pháp luật, đáp ứng nhu cầu thực tiễn nhằm bảo vệ lợi ích công cộng và an toàn xã hội chung.

Ảnh: Internet.
Theo số liệu thống kê, số tiền bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới từ năm 2017 đến năm 2020 là 3.440 tỷ đồng. Ảnh: Internet.

Mới đây, cử tri tỉnh Hà Giang đã kiến nghị Bộ Tài chính xem xét bãi bỏ quy định mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc đối với mô tô, xe máy, vì hiện nay loại hình bắt buộc này không phát huy được vai trò, mục đích của việc đảm bảo quyền lợi, khi có tại nạn xảy ra, thủ tục bồi thường quá phức tạp và gây khó khăn cho người thụ hưởng.

Phản hồi về vấn đề này, Bộ Tài chính khẳng định quy định mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc đối với mô tô, xe máy là cần thiết và đúng quy định pháp luật, đáp ứng nhu cầu thực tiễn nhằm bảo vệ lợi ích công cộng và an toàn xã hội chung, phù hợp với xu thế chung trên thế giới. Việc mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc đối với chủ xe mô tô, xe máy được căn cứ vào quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Giao thông đường bộ.

Bộ Tài chính cho biết, theo số liệu thống kê, số vụ tai nạn giao thông do mô tô 2 bánh, xe gắn máy, xe máy chiếm tỷ trọng khoảng 70% trong tổng số vụ tai nạn giao thông đường bộ. Hậu quả, tai nạn giao thông đã gây thiệt hại không chỉ đối với nạn nhân (về sức khỏe, tính mạng, tài sản) mà còn đối với cả chủ xe (chi trả bồi thường, thiệt hại về gián đoạn kinh doanh, chi phí pháp lý...), gây ảnh hưởng chung đến toàn xã hội.

Do đó, nhằm phát huy vai trò, ý nghĩa xã hội và tính chất nhân đạo của bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, từ năm 1988, Chính phủ cũng đã quy định loại hình bảo hiểm này là loại hình bảo hiểm bắt buộc và lần lượt ban hành Nghị định số 30/HĐBT ngày 10/3/1988, Nghị định số 115/1997/NĐ-CP ngày 17/12/1997, Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16/9/2008 và gần đây nhất là Nghị định số 03/2021/NĐ-CP.

Theo số liệu thống kê, số tiền bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới từ năm 2017 đến năm 2020 là 3.440 tỷ đồng.

Trên cơ sở tổng kết, đánh giá thực tế thực hiện thời gian qua về giảm thủ tục, tăng cường công tác tạm ứng bồi thường, giải quyết bồi thường bảo hiểm và tạo thuận lợi về thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, trong đó, bao gồm cả xe mô tô 2 bánh, xe gắn máy cho người dân, ngày 15/1/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (Nghị định số 03/2021/NĐ-CP), thay thế Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16/9/2008 của Chính phủ (Nghị định số 103/2008/NĐ-CP), theo đó, sửa đổi, bổ nhiều sung định.

Cụ thể như về tăng cường công tác tạm ứng bồi thường, Nghị định số 03/2021/NĐ-CP quy định rõ trong mọi trường hợp, trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo về vụ tai nạn, doanh nghiệp bảo hiểm phải tạm ứng bồi thường đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng (theo quy định cũ, chỉ trong trường hợp cần thiết doanh nghiệp bảo hiểm mới phải tạm ứng bồi thường).

Nghị định số 03/2021/NĐ-CP cũng quy định cụ thể mức tạm ứng bồi thường lên đến 70% mức bồi thường bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ đối với trường hợp tử vong; 50% mức bồi thường bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ đối với trường hợp tổn thương bộ phận, trường hợp đã xác định được vụ tai nạn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại: được điều trị cấp cứu (theo quy định cũ, chỉ tạm ứng những chi phí cần thiết và hợp nhằm khắc phục hậu quả tai nạn).

Cùng với đó, Nghị định số 03/2021/NĐ-CP đã cắt giảm hồ sơ, tăng tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm trong giải quyết bồi thường bảo hiểm như: cắt giảm 2/5 tài liệu chứng minh thiệt hại về sức khỏe, tính mạng so với quy định trước đây (chí còn giấy chứng thương, hồ sơ bệnh án, giấy chứng tử trường hợp nạn nhân tử vong).

Hơn nữa, Nghị định này còn quy định doanh nghiệp bảo hiểm chỉ phải thu thập các tài liệu này trong các vụ tai nạn gây tử vong đối với bên thứ ba và hành khách (theo quy định cũ trong mọi trường hợp, doanh nghiệp bảo hiểm phải thu thập các tài liệu này). Đồng thời bổ sung quy định biên bản giám định xác định nguyên nhân và mức độ tổn thất do doanh nghiệp bảo hiểm lập được thống nhất giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm. Quy định này ngoài việc cắt giảm hồ sơ, tài liệu, rút ngắn thời gian giải quyết bồi thường còn tăng tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm.

Ngoài ra, để đẩy nhanh tiến độ giải quyết bồi thường, Nghị định mới đã bổ sung trách nhiệm của Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng Cảnh sát cung cấp bản sao sung quy định các tài liệu liên quan đến các vụ tai nạn giao thông trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả điều tra.

Thùy Linh