Vi phạm công bố thông tin trái phiếu, Công ty Xuân Thiện Yên Bái bị xử phạt

20:10 | 25/05/2023

(HQ Online) - Công ty TNHH Xuân Thiện Yên Bái vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định xử phạt vi phạm hành chính 85 triệu đồng.

Vi phạm trong phát hành TPDN, Công ty cổ phần Chứng khoán HD bị phạt 585 triệu đồng
Bộ Tài chính đề nghị doanh nghiệp phát hành trái phiếu thanh toán đầy đủ, đúng hạn nợ lãi, gốc trái phiếu
Doanh nghiệp phải công bố hàng loạt thông tin quan trọng khi phát hành trái phiếu riêng lẻ
Vi phạm công bố thông tin trái phiếu, Công ty Xuân Thiện Yên Bái bị xử phạt

Theo đó, công ty này bị phạt tiền 85 triệu đồng là do không công bố thông tin đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, công ty này không gửi nội dung công bố thông tin cho HNX đối với: Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên năm 2021; BCTC năm 2021; BCTC bán niên năm 2022; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2021; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2022; báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2021; báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021; báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2022.

Hoài Anh