VCCI góp ý về quy định ấn định thuế

11:24 | 13/03/2020

(HQ Online) - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có góp ý với Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, trong đó có quy định về ấn định thuế.    

vcci gop y ve quy dinh an dinh thue Tiếp tục lắng nghe ý kiến các bộ góp ý Đề án kiểm tra chất lượng hàng hóa
vcci gop y ve quy dinh an dinh thue VCCI: Cần rõ ràng hơn trong một số quy định chi tiết về quản lý thuế
vcci gop y ve quy dinh an dinh thue Lấy ý kiến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 20 về giao dịch liên kết
vcci gop y ve quy dinh an dinh thue

VCCI vừa có góp ý với Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế. Ảnh TL.

Điều 14 Dự thảo quy định các trường hợp người nộp thuế sẽ bị ấn định thuế gồm: mua, bán, trao đổi và hạch toán giá trị hàng hóa, dịch vụ không theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường; Không tuân thủ quy định về nghĩa vụ kê khai, xác định giá giao dịch liên kết hoặc không cung cấp thông tin theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết.

Theo VCCI, những quy định này cần được xem xét lại khái niệm “giá trị giao dịch thông thường trên thị trường” bởi vì trên thực tế đang có nhiều cách hiểu khác nhau khi áp dụng, nhất là trong lĩnh vực bất động sản và hoạt động kinh doanh xuất khẩu.

Đồng thời, theo quy định tại Khoản 13 về ấn định thuế cho trường hợp vi phạm quy định về “nghĩa vụ kê khai”, “xác định giá giao dịch liên kết”, “cung cấp thông tin”, theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết, VCCI cho rằng quy định này là chưa thống nhất với Nghị định 20/2017/NĐ-CP.

Cụ thể, tại Nghị định 20, các trường hợp cơ quan thuế sẽ ấn định thuế đối với người nộp thuế có các hành vi vi phạm pháp luật về xác định giá giao dịch liên kết gồm: vi phạm về nghĩa vụ kê khai, cung cấp thông tin, các trường hợp người nộp thuế được miễn kê khai, miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết. Các trường hợp này không có “xác định giá giao dịch liên kết”. Do vậy, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc lại cụm từ “xác định giá giao dịch liên kết” để đảm bảo thống nhất giữa các nghị định.

Ngoài ra, VCCI cũng góp ý với nội dung ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Cụ thể, Điều 17 Dự thảo quy định thời hạn nộp tiền thuế ấn định của trường hợp ấn định thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản xuất xuất khẩu, hàng hóa không thuộc đối tượng chịu thuế, hàng hóa là linh kiện điện tử, hàng lỏng, hàng rời, hàng dưới dạng khí, hàng hóa khác không xác định được tờ khai nhập khẩu cụ thể là “tờ khai nhập khẩu cuối cùng có mặt hàng bị ấn định thuế”, nhưng theo VCCI, quy định về thời hạn nộp tiền thuế ấn định trên là chưa phù hợp với Luật Quản lý thuế, vì theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 55 Luật Quản lý thuế thì “thời hạn nộp số tiền thuế ấn định được áp dụng theo thời hạn nộp thuế của tờ khai hải quan ban đầu”. Do vậy cần điều chỉnh cho phù hợp với Luật.

Thùy Linh