Ứng dụng công nghệ thông tin: Khâu đột phá thúc đẩy cải cách Kho bạc Nhà nước

10:26 | 24/03/2020

(HQ Online) - Việc triển khai các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) trong thời gian qua đã bước đầu hình thành quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực nghiệp vụ KBNN, từ đó giúp định hướng cải cách về nghiệp vụ thuộc chức năng của KBNN, hướng tới hình thành Kho bạc số năm 2030.    

ung dung cong nghe thong tin khau dot pha thuc day cai cach kho bac nha nuoc 122957
KBNN chọn công nghệ thông tin là khâu đột phá để thúc đẩy cải cách. Ảnh: TL
ung dung cong nghe thong tin khau dot pha thuc day cai cach kho bac nha nuoc 122957 Kho bạc Nhà nước sẽ điều hành ngân quỹ nhà nước theo năm, theo quý
ung dung cong nghe thong tin khau dot pha thuc day cai cach kho bac nha nuoc 122957 Lãi suất huy động trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm giảm khá mạnh
ung dung cong nghe thong tin khau dot pha thuc day cai cach kho bac nha nuoc 122957 Nhiều Kho bạc Nhà nước địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư cao
ung dung cong nghe thong tin khau dot pha thuc day cai cach kho bac nha nuoc 122957 Hướng tới “phủ sóng” dịch vụ công trực tuyến trong hệ thống Kho bạc Nhà nước

Bước đầu hình thành Kho bạc điện tử

Ngay từ khi bắt đầu được thành lập, để có thể phát triển hệ thống KBNN theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, trên quan điểm tận dụng thế mạnh của công nghệ, KBNN đã luôn ưu tiên, tập trung các nguồn lực để hiện đại hóa công nghệ quản lý, đặc biệt là tăng cường ứng dụng CNTT vào trong toàn bộ hoạt động quản lý, quản trị của KBNN. Từ đó, CNTT tiên tiến đã từng bước được nghiên cứu, ứng dụng, tăng cường khả năng tương tác, kết nối, trao đổi thông tin giữa KBNN với các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, nâng cao hiệu quả xử lý công việc.

Thành quả nổi bật trong việc hiện đại hóa công nghệ quản lý KBNN chính là việc xây dựng và triển khai thành công Hệ thống TABMIS trên toàn quốc (năm 2012), qua đó, gắn kết chặt chẽ các khâu của quy trình quản lý ngân sách nhà nước, nhất là giữa khâu thực hiện với các khâu khác của quy trình quản lý và góp phần nâng cao chất lượng, tính kịp thời của thông tin báo cáo. Hệ thống TABMIS đóng vai trò là trung tâm, có khả năng kết nối, trao đổi thông tin dữ liệu với một số hệ thống liên quan để cung cấp thông tin báo cáo đầy đủ, kịp thời cho các cấp chính quyền và cơ quan tài chính trong quá trình quản lý điều hành; hoàn thiện các ứng dụng CNTT khác theo mô hình tập trung có kết nối với hệ thống TABMIS nhằm đáp ứng tốt yêu cầu cải cách tài chính - ngân sách và hình thành Kho bạc điện tử.

Đến nay, hệ thống này đã góp phần quan trọng vào việc cải cách cơ chế chính sách, quy trình nghiệp vụ, cải cách hành chính, hiện đại hóa công nghệ trong hoạt động quản lý tài chính, ngân sách của KBNN và Bộ Tài chính, thúc đẩy thanh toán điện tử, giao dịch không tiền mặt, trao đổi thông tin ngân sách nhà nước… Có thể nói, việc triển khai thành công hệ thống TABMIS là một dấu mốc rất quan trọng trong ứng dụng CNTT của KBNN, được các tổ chức quốc tế đánh giá cao. Bởi lẽ, Việt Nam là một trong số ít quốc gia triển khai thành công Hệ thống thông tin quản lý tài chính, ngân sách tập trung với quy mô cả nước dựa trên nền tảng công nghệ hoạch định nguồn lực (ERP).

Song song đó, cơ sở hạ tầng CNTT (hệ thống máy chủ, máy trạm, trung tâm dữ liệu,...) đã được đầu tư và phát triển đầy đủ, đồng bộ, đáp ứng mục tiêu hiện đại hoá CNTT của KBNN. Hệ thống an toàn CNTT KBNN theo chuẩn thông lệ quốc tế và chính sách an toàn bảo mật thông tin cũng đã được xây dựng, triển khai. Từ đó, hạn chế tối đa các nguy cơ gây mất an toàn thông tin, giúp cho các hệ thống ứng dụng CNTT ngành Tài chính nói chung và của KBNN nói riêng hoạt động ổn định, an toàn và có hiệu quả. Kho dữ liệu về thu, chi ngân sách nhà nước và các hoạt động nghiệp vụ khác của KBNN đã được xây dựng và triển khai, cung cấp nguồn dữ liệu quan trọng cho cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính – ngân sách, phục vụ công tác quản lý, điều hành.

Bên cạnh hệ thống TABMIS, các ứng dụng CNTT khác trong quản lý, quản trị hoạt động của KBNN (hệ thống quản lý thu ngân sách nhà nước TCS, hệ thống thanh toán song phương điện tử, chương trình quản lý tài chính nội bộ, chương trình quản lý văn bản, …) cũng được phát triển. Từ đó, đáp ứng tốt yêu cầu cải cách tài chính – ngân sách cũng như yêu cầu quản trị nội bộ KBNN. Các công nghệ kỹ thuật số (blockchain, chatbot,…) cũng được đẩy mạnh nghiên cứu để có thể ứng dụng vào các hoạt động nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế và đơn vị sử dụng ngân sách. Trong năm 2019, KBNN đã xây dựng và triển khai ứng dụng di động KBNN, bước đầu tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0 theo chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ.

Chuyển đổi dần sang Kho bạc số

Cùng với những kết quả ứng dụng CNTT quan trọng đã đạt được trong thời gian qua, KBNN đặt mục tiêu tiếp tục ứng dụng và từng bước hình thành các nền tảng công nghệ hiện đại hướng tới hình thành Kho bạc số vào năm 2030.

Để đạt được mục tiêu trên, KBNN xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng là xây dựng và triển khai kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT của KBNN giai đoạn 2021 – 2030 phù hợp với khung kiến trúc Chính phủ điện tử và kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài chính, đảm bảo khả năng trao đổi thông tin theo thời gian thực với các hệ thống CNTT của các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan.

Thời gian tới, KBNN sẽ lấy CNTT là khâu đột phá để thúc đẩy cải cách, cơ chế chính sách là nền tảng, tạo động lực cho sự cải cách, hiện đại hóa. Các cải cách, hiện đại hóa hoạt động KBNN phải hướng tới các thông lệ tiên tiến trên thế giới, đặc biệt là các lĩnh vực về quản lý quỹ ngân sách nhà nước, quản lý ngân quỹ, báo cáo tài chính nhà nước, kiểm toán nội bộ... Việc cải cách, hiện đại hóa các hoạt động KBNN sẽ được đặt trong bối cảnh chung và phải phù hợp với các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và Chiến lược phát triển ngành Tài chính giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến 2045.

Theo lãnh đạo KBNN, mục tiêu tổng quát đặt ra đối với KBNN trong giai đoạn tới là: Xây dựng Kho bạc hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả để thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của KBNN trong hệ thống quản lý tài chính công với các trụ cột phát triển chính: Nâng cao chất lượng dịch vụ Kho bạc, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ; Tổ chức bộ máy thống nhất theo mô hình kho bạc khu vực, hướng tới mô hình kho bạc 2 cấp (cấp điều hành và cấp thực hiện). Đến năm 2030, toàn bộ các hoạt động quản lý, quản trị, cung cấp dịch vụ của KBNN được thực hiện trên nền tảng CNTT hiện đại, có sự kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan để hướng tới hình thành kho bạc số.

Dịch vụ công trực tuyến được cho là khâu quan trọng trong việc hình thành kho bạc điện tử. Từ năm 2018, KBNN đã từng bước mở rộng dịch vụ công trực tuyến, qua đó, tạo thuận lợi cho các đơn vị giao dịch với KBNN và nâng cao tính công khai, minh bạch; góp phần hình thành kho bạc điện tử. Đến nay, gần 100% các đơn vị giao dịch tại KBNN cấp tỉnh, KBNN quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh đã tham gia dịch vụ công trực tuyến với KBNN. Dự kiến trong năm 2020, KBNN sẽ triển khai tới 100% các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trên phạm vi toàn quốc (trừ các đơn vị an ninh, quốc phòng).

Thùy Linh