Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư qua Kho bạc cao hơn 4% so với cùng kì

14:17 | 29/06/2020

(HQ Online) - Theo số liệu mới nhất từ Kho bạc Nhà nước (KBNN), dự kiến đến ngày 30/6, lũy kế giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 là hơn 153.676 tỷ đồng, đạt 34,2% kế hoạch.   

ty le giai ngan von dau tu qua kho bac cao hon 4 so voi cung ki
Hoạt động nghiệp vụ tại KBNN Phú Thọ. Ảnh Thuỳ Linh.

KBNN cho biết, về giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua KBNN thuộc kế hoạch năm 2020, theo KBNN, lũy kế giải ngân đến ngày 15/6/2020 là hơn 135.809 tỷ đồng, bằng 30,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN. So với cùng kỳ năm 2019, số lượng giải ngân đã tăng hơn 41.502 tỷ đồng về giá trị, tăng 4% về tỷ lệ so với kế hoạch.

Trong đó: Vốn trong nước giải ngân là 128.726 tỷ đồng, bằng 32,8% kế hoạch; Vốn ngoài nước kiểm soát, xác nhận qua KBNN làm cơ sở rút vốn ngoài nước là hơn 7.083 tỷ đồng, bằng 12,5% kế hoạch.

Về giải ngân vốn đầu tư qua KBNN thuộc kế hoạch năm 2019 kéo dài sang năm 2020, đã giải ngân hơn 13.407,5 tỷ đồng/81.931,59 tỷ đồng, đạt 16,4% kế hoạch vốn năm 2019 chuyển sang năm 2020 được xác nhận chuyển nguồn qua hệ thống KBNN.

KBNN cho biết, dự kiến đến ngày 30/6, lũy kế vốn đầu tư giải ngân thuộc kế hoạch năm 2020 là hơn 153.676 tỷ đồng, đạt 34,2% kế hoạch. So với cùng kỳ năm 2019, tăng hơn 46.526 tỷ đồng về giá trị, tăng 4,4% về tỷ lệ so với kế hoạch vốn.

Trong đó: Vốn trong nước giải ngân tính đến hết tháng 6 là hơn 145.513 tỷ đồng, bằng 37% kế hoạch giao kiểm soát chi qua KBNN; Vốn ngoài nước kiểm soát, xác nhận qua KBNN làm cơ sở rút vốn ngoài nước là hơn 8.162 tỷ đồng, bằng 14,4% kế hoạch.

Cũng theo KBNN, lũy kế giải ngân vốn đầu tư kéo dài năm 2019 sang năm 2020 đến thời điểm 30/6/2020 qua hệ thống KBNN ước là 15.269,75 tỷ đồng/81.931,59 tỷ đồng, đạt 18,6% kế hoạch vốn năm 2019 chuyển sang năm 2020 được xác nhận chuyển nguồn qua hệ thống KBNN.

Thùy Linh