Từ 1/1/2021, Vụ Ngoại Thương Thái Lan cấp C/O không ưu đãi điện tử

18:21 | 31/07/2020

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có công văn 5049/TCHQ-GSQL ngày 31/7/2020 hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố liên quan đến thông báo mới của Vụ Ngoại Thương Thái Lan về giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa không ưu đãi.

Kiểm soát được các nhóm hàng xuất khẩu sang Mỹ có kim ngạch đột biến
Cơ quan Hải quan sẵn sàng phối hợp rút ngắn thời gian cấp C/O
3724 img 7162
CBCC Cục Hải quan Đà Nẵng thực hiện thủ tục hải quan cho doanh nghiệp. Ảnh: N.Linh

Trước đó, Bộ Công Thương thông báo về việc Vụ Ngoại Thương Thái Lan thông báo ngừng cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa không ưu đãi bản giấy và thay vào đó sẽ thực hiện cấp C/O điện tử kể từ ngày 1/1/2021.

Trên cơ sở thông báo của Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan cho biết, thông tin về các C/O điện tử được đăng tải trên trang thông tin điện tử http://verify.dft.go.th.

N.Linh