Từ 0h ngày 27/5, lao động từ các địa phương có dịch không được ra, vào Vĩnh Phúc

20:25 | 26/05/2021

(HQ Online) - Một loạt biện pháp cứng rắn nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc vừa được UBND tỉnh ban hành tại công văn hỏa tốc số 4000/UBND-NN1 về việc quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc ra, vào tỉnh Vĩnh Phúc đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.

Từ 0h ngày 27/5, lao động từ các địa phương có dịch không được ra, vào Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc tăng cường kiểm soát người vào ra địa bàn tỉnh từ 00h ngày 27/5.

Theo đó, UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu kể từ 0h00 ngày 27/5/2021, dừng việc di chuyển vào, ra tỉnh Vĩnh Phúc đối với công nhân lao động ở các tỉnh: Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Dương, Hà Nam, Hà Nội và các đơn vị hành chính (xã, phường, thị trấn) thuộc vùng dịch tại các tỉnh, thành phố khác.

Ngược lại, số công nhân lao động ở Vĩnh Phúc đi làm việc tại các địa phương nêu trên cũng ngừng di chuyển và ở lại địa phương nơi làm việc cho đến khi tình hình dịch bệnh tại các địa phương nêu trên được kiểm soát và tỉnh có thông báo mới.

Riêng đối với công nhân lao động ở các địa phương giáp ranh tỉnh Vĩnh Phúc mà chưa có dịch Covid -19 (xã, phường, thị trấn không nằm trong vùng dịch) làm việc tại Vĩnh Phúc cho phép ra vào tỉnh, song phải thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 cho đến khi có thông báo mới.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng khuyến khích các chuyên gia, người quản lý là người nước ngoài đang sinh sống ở các địa phương khác (kể cả các địa phương không có dịch) đến Vĩnh Phúc làm việc nghỉ lại tại Vĩnh Phúc cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát và tỉnh Vĩnh Phúc có chỉ đạo mới.

Trường hợp đặc biệt, các chuyên gia, cán bộ quản lý nếu không thể ở lại và hằng ngày đi ra, vào tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu phải có cam kết đảm bảo tuyệt đối an toàn về phòng, chống dịch Covid -19 và phải thực hiện xét nghiệm thường xuyên (3 ngày một lần).

Đối với trường hợp hằng ngày không ra, vào tỉnh thì khi đi vào tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu phải có giấy xét nghiệm âm tính với Covid -19 của đơn vị có thẩm quyền trong vòng 03 ngày trước khi đi vào tỉnh.

Công văn của UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng yêu cầu chủ DN và cá nhân chuyên gia, người quản lý phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tuân thủ các qui định về phòng chống dịch của mình.

Đối với công dân hiện đang sinh sống, làm việc tại các tỉnh: Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Dương, Hà Nam, Hà Nội (tại vùng có dịch) và các đơn vị hành chính (xã, phường, thị trấn) thuộc vùng có dịch tại các tỉnh, thành phố khác, UBND tỉnh yêu cầu hạn chế vào và nghỉ lại tỉnh Vĩnh Phúc.

Đối với công dân tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu hạn chế đi tới địa phương nêu trên. Trường hợp thực sự cần thiết phải đến thì khi quay trở về Vĩnh Phúc yêu cầu phải có phiếu xét nghiệm âm tính trong vòng 3 ngày trước khi vào Vĩnh Phúc và phải thực hiện cách ly y tế theo đúng quy định.

Hoài Anh