Truy thu bình quân mỗi hồ sơ thanh tra gần 1,3 tỷ đồng thuế

16:23 | 12/11/2020

(HQ Online) - Qua công tác thanh tra thuế, Cục Thuế TPHCM truy thu cho ngân sách bình quân mỗi vụ việc khoảng gần 1,3 tỷ đồng tiền thuế.

4951-11-5740-img-7112-baohaiquan
Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Thuế TPHCM. Ảnh: T.H

Thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020, kết quả thanh tra, kiểm tra đến hết tháng 10 năm 2020 tại 15.277 doanh nghiệp với số thuế truy thu, phạt là 2.916,2 tỷ đồng; giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng 65 tỷ đồng; giảm lỗ là 18.171,7 tỷ đồng.

Cụ thể, trong 10 tháng năm 2020, Cục Thuế TPHCM đã thực hiện thanh tra 925 hồ sơ thuế, với số thuế truy thu và phạt là 1.192,2 tỷ đồng, đạt 64% kế hoạch năm 2020, tăng 37% so với cùng kỳ. Ngoài ra, qua công tác thanh tra, Cục Thuế TPHCM giảm khấu trừ 93,7 tỷ đồng; giảm lỗ 4.777 tỷ đồng.

Theo Cục Thuế TPHCM, qua thanh tra, đơn vị truy thu cho ngân sách nhà nước bình quân 1.291 triệu đồng/hồ sơ.

Trong 10 tháng qua, Cục Thuế TPHCM cũng đã thực hiện kiểm tra 14.352 lượt tại doanh nghiệp, số thuế truy thu và phạt là 1.724 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ; giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng là 271,4 tỷ đồng; giảm lỗ 13.395 tỷ đồng.

Kiểm tra tại cơ quan thuế đối với 41.205 hồ sơ kê khai thuế, giảm 41% so cùng kỳ; số thuế kê khai bổ sung là 48 tỷ đồng, tăng 57% so cùng kỳ. Bình quân thu NSNN qua kiểm tra 129 triệu/hồ sơ.

Theo ông Lê Duy Minh, Cục trưởng Cục Thuế TPHCM, trong những tháng cuối năm, Cục Thuế TPHCM chỉ đạo các đơn vị tăng cường đôn đốc, giám sát công tác thanh tra, kiểm tra. Kết quả, chỉ tính riêng trong tháng 10/2020, đơn vị thực hiện thu qua thanh tra, kiểm tra đạt 274 tỷ đồng. Trong đó, công tác kiểm tra thực hiện truy thu và phạt 115 tỷ đồng; Công tác thanh tra thực hiện truy thu và phạt 159 tỷ đồng.

Lê Thu