Trường hợp nào doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế?

10:34 | 17/09/2020

(HQ Online) - Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Cát Lợi Lại vừa đề nghị Tổng cục Hải quan được gia hạn thời hạn nộp thuế và giảm tiền chậm nộp. Tuy nhiên, để được xem xét gia hạn, DN phải thuộc các trường hợp đã được quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Lưu ý thời hạn nộp tiền thuế đã được gia hạn theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP
Sẽ gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước
Vì sao nhiều doanh nghiệp không “mặn mà” với việc nộp hồ sơ xin gia hạn thuế?

Theo Tổng cục Hải quan, tại điểm a khoản 1 Điều 59 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định một trong các trường hợp phải nộp tiền chậm nộp: “a) Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định ấn định thuế hoặc quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế”.

Cũng tại khoản 2 Điều 59 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định mức tính tiền chậm nộp và thời gian tính tiền chậm nộp như sau: “a) Mức tính tiền chậm nộp bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp; b) Thời gian tính tiền chậm nộp được tính liên tục kể từ ngày tiếp theo ngày phát sinh tiền chậm nộp quy định tại khoản 1 Điều này đến ngày liền kề trước ngày số tiền nợ thuế, tiền thu hồi hoàn thuế, tiền thuế tăng thêm, tiền thuế ấn định, tiền thuế chậm chuyển đã nộp vào ngân sách nhà nước”.

Do đó, việc DN đề nghị được gia hạn thời hạn nộp thuế và giảm tiền chậm nộp cũng đã được quy định rõ tại khoản 1 Điều 63 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Theo đó, việc gia hạn nộp thuế được xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế thuộc một trong các trường hợp như: bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp trường hợp bất khả kháng (quy định tại khoản 27 Điều 3 của Luật này); phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh.

Tổng cục Hải quan cho biết, đối chiếu với các quy định dẫn trên, trường hợp của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Cát Lợi Lai không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế. Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, việc DN đề nghị được gia hạn thời hạn nộp thuế và giảm số tiền chậm nộp còn nợ là không có cơ sở để xử lý.

Tổng cục Hải quan đề nghị DN chấp hành nộp đủ số tiền thuế và tiền chậm nộp còn nợ vào NSNN theo quy định.

Nụ Bùi