Trục liên thông văn bản Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp giúp tiết kiệm ngân sách

17:36 | 18/11/2020

(HQ Online) - Trục liên thông văn bản Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp vừa được khai trương ngày 18/11.

Ủy ban Quản lý vốn vừa có tân Phó chủ tịch
“Siêu” ủy ban yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện công bố thông tin
“Siêu” ủy ban sẽ xử phạt nghiêm doanh nghiệp vi phạm về công bố thông tin
Trục liên thông văn bản Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp giúp tiết kiệm ngân sách
Lễ Khai trương Trục liên thông văn bản Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Trục được xây dựng theo định hướng mô hình mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II, kết nối vào “Trục liên thông văn bản quốc gia”. 19 Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước thông qua Trục liên thông văn bản Ủy ban để kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia, qua đó, liên thông với Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành 4 cấp hành chính trên quy mô toàn quốc.

Hệ thống này sẽ giải quyết được bài toán gửi nhận văn bản, đặc biệt là công việc điều hành điện tử xuyên suốt giữa Ủy ban, các Vụ, đơn vị và doanh nghiệp trực thuộc. Qua đó, tiết kiệm ngân sách, rút ngắn thời gian lưu chuyển văn bản, giảm chi phí hành chính, tạo tác động lan tỏa đối với các DN trong đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào xây dựng văn phòng không giấy tờ.

Sau 3 tháng triển khai thử nghiệm diện rộng với các Tập đoàn, Tổng công ty, Trục liên thông văn bản Ủy ban Quản lý vốn đã thực hiện việc gửi, nhận hơn 100.000 văn bản điện tử các loại được gửi, nhận giữa Ủy ban, các Tập đoàn, Tổng công ty và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan hành chính trong cả nước, đem lại lợi ích lớn cho Ủy ban và các Tập đoàn, Tổng công ty.

Bên cạnh các lợi ích trực tiếp về kinh tế thông qua việc rút ngắn tối đa thời gian gửi, nhận văn bản, tiết kiệm kinh phí hành chính và nhân lực, cải cách hành chính, đề án Trục liên thông văn bản Ủy ban đã đem lại các hiệu quả gián tiếp như hiện thực hóa quyết tâm của Ủy ban và người đứng đầu Ủy ban trong đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin, từng bước xây dựng văn phòng không giấy tờ.

Hoài Anh