Triển khai xây dựng Đề án liêm chính hải quan

09:37 | 19/04/2017

(HQ Online)- Tổng cục Hải quan vừa có Quyết định 1266/QĐ-TCHQ ngày 14/4/2017 thành lập Tổ xây dựng Đề án liêm chính hải quan, theo đó các thành viên trong tổ có nhiệm vụ xây dựng bộ Đề án liêm chính hải quan để triển khai thực hiện trong toàn ngành Hải quan.

Theo phân công nhiệm vụ, Tổ trưởng Tổ xây dựng Đề án liêm chính hải quan là ông Hà Thái Dũng- Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra- Kiểm tra, các thành viên là đại diện của các đơn vị:  Vụ Thanh tra- Kiểm tra, Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Hợp tác quốc tế và Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan.

Tổ xây dựng Đề án có nhiệm vụ triển khai theo kế hoạch đã được phê duyệt, phối hợp với các đơn vị chức năng trong và ngoài ngành Hải quan thiết kế, xây dựng bộ Đề án về liêm chính hải quan để triển khai thực hiện trong toàn ngành Hải quan.

Được biết, việc xây dựng đề án này căn cứ theo Kế hoạch 148/KH-ĐU ngày 8/11/2016 của Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan về triển khai chỉ thị 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

Thu Trang