Triển khai hình thức nộp thuế qua trung gian thanh toán

09:14 | 13/10/2022

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan tiếp tục triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, gia tăng dịch vụ thu, nộp ngân sách nhà nước, góp phần giảm thời gian thông quan hàng hóa.

Ngành Hải quan: Tập trung khơi thông dòng chảy xuất nhập khẩu, thu ngân sách tiến sát đích
Hải quan TPHCM: XNK tăng cao, thu ngân sách trên 100.000 tỷ đồng
Kê khai, nộp đủ thuế đối với hàng hóa trước khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
Hoạt động nghiệp vụ của Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng
Hoạt động nghiệp vụ của công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng

Cụ thể mới đây, Tổng cục Hải quan thông báo tới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các ngân hàng phối hợp thu và các cục hải quan tỉnh, thành phố, đến các đơn vị, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp về việc đăng ký tham gia thí điểm cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thu nộp thuế.

Theo đó, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cần đáp ứng các tiêu chí: được ngân hàng nhà nước xác nhận là tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Ngân hàng phối hợp thu cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm đối với các khoản thu nộp ngân sách nhà nước được chuyển đến Cổng thanh toán điện tử hải quan qua tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Ngân hàng phối hợp thu tham gia vào quá trình thí điểm cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán là ngân hàng đã thực hiện chương trình nộp thuế điện tử 24/7.

Bên cạnh đó, Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cần có hệ thống công nghệ thông tin đảm bảo kết nối với hệ thống thanh toán điện tử hải quan.

Về thời gian gửi văn bản đăng ký tham gia thí điểm cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, Tổng cục Hải quan cho biết, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán có văn bản về việc đăng ký tham gia chương trình gửi về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế Xuất nhập khẩu) trước ngày 19/10/2022, gui file điện tử qua email: nhungnth@customs.gov.vn, yendt4@customs.gov.vn.

Ngân hàng phối hợp thu thông báo trong toàn hệ thống và tuyên truyền đến các doanh nghiệp có mở tài khoan tại ngân hàng về thí điệm thu nộp ngân sách nhà nước qua trung gian thanh toán đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Việc triển khai hình thức nộp thuế qua trung gian thanh toán là một trong những giải pháp Tổng cục Hải quan triển khai nhằm cải cách thủ tục hành chính, gia tăng dịch vụ thu, nộp ngân sách nhà nước, góp phần giảm thời gian thông quan hàng hóa hơn nữa, mở rộng phương thức thu ngân sách nhà nước đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

N.Linh