TPHCM: Thu nội địa 7 tháng vẫn chưa đạt 50% chỉ tiêu

08:24 | 14/08/2020

(HQ Online) - Nhiều khoản thu giảm mạnh đã kéo số thu ngân sách nhà nước từ nội địa trên địa bàn TPHCM đạt thấp. Kết quả thu trong 7 tháng chưa đạt 50% chỉ tiêu của cả năm 2020.

tphcm thu noi dia 7 thang van chua dat 50 chi tieu
Nhiều DN bất động sản nộp thuế giảm. Ảnh: T.H

Theo Cục Thuế TPHCM, tổng thu nội địa trong 7 tháng năm 2020 được 138.727 tỷ đồng, đạt 47,7% dự toán năm 2020, giảm 14,73% so cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, thu từ dầu thô giảm mạnh, trong 7 tháng thu được 7.014 tỷ đồng, đạt 57,5% dự toán năm 2020, giảm 48,9% so cùng kỳ; thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh được 80.299 tỷ đồng, đạt 44,3% dự toán năm, giảm 16,92% so cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 60,96% trên số thu nội địa trừ dầu thô.

Số thu từ khu vực doanh nghiệp công thương nghiệp ngoài quốc doanh chỉ được 32.320 tỷ đồng, đạt 42,06% dự toán năm, giảm 23,33% so với cùng kỳ năm 2019. Đây là khu vực có tổng thu giảm sâu nhất trong 4 khu vực kinh tế so cùng kỳ do các doanh nghiệp ngành tài chính ngân hàng và bất động sản có số nộp giảm so cùng kỳ.

Ngoài ra, một số khoản thu giảm so với cùng kỳ là thu lệ phí trước bạ giảm 27,77%; thu phí – lệ phí giảm 22,7%; thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước giảm 37,02%; thu tiền sử dụng đất giảm 19,45%...

Năm 2020, Cục Thuế TPHCM được giao chỉ tiêu pháp lệnh 290.828 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa là 278.628 tỷ đồng, thu từ dầu thô 12.200 tỷ đồng. Cục Thuế TPHCM được Tổng cục Thuế giao dự toán quý III năm 2020 thu nội địa là 54.721 tỷ đồng.

Lê Thu