TPHCM: Thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng hơn 60%

16:25 | 30/06/2022

(HQ Online) - Trong nửa đầu năm 2022, TPHCM thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào các dự án được trên 2,1 tỷ USD, tăng hơn 60% so với cùng kỳ.

TPHCM: Thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng hơn 60%
Lãnh đạo TPHCM trao Giấy chứng nhận đầu tư tăng vốn cho các dự án đầu tư. Ảnh: T.D

Theo báo cáo của UBND TPHCM, trong 6 tháng đầu năm 2022, tính chung cả vốn dưới hình thức cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và vốn thu hút qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước, thành phố thu hút được 2,18 tỷ USD, tăng 60,07% so với cùng kỳ.

Trong đó, các dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và có 291 dự án với tổng vốn đầu tư là 223,75 triệu USD (tăng 5,43% dự án mới, giảm 1,28% về vốn đầu tư so với cùng kỳ). Có 68 dự án được cấp phép từ các năm trước với số vốn tăng thêm 1,37 tỷ USD, giảm 2,86% dự án và tăng 205,19% về vốn điều chỉnh so với cùng kỳ.

Đồng thời, TPHCM cũng chấp thuận cho 1.105 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước với vốn góp tương đương 583,11 triệu USD, tăng 9,62% so với cùng kỳ, giảm 15,12% về vốn so với cùng kỳ.

Anh Quân