TPHCM: Mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt

15:20 | 12/09/2019

(HQ Online) - Sau khi triển thành công thanh toán không dùng tiền mặt trong nhiều lĩnh vực, thu chi ngân sách… UBND TPHCM vừa giao các sở, ngành liên quan hoàn thành việc thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế, giáo dục trước tháng 12/2019.

tphcm mo rong thanh toan khong dung tien mat
Hầu hết khoản thu ngân sách của Hải quan không dùng tiền mặt. Ảnh: T.H

Để người dân dễ dàng, thuận lợi thanh toán học phí, viện phí, tất cả các trường học, bệnh viện trên địa bàn TPHCM sẽ phối hợp với các tổ chức tín dụng, tố chức trung gian thanh toán để thu học phí, viện phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt; thực hiện công khai tài khoản của đơn vị và có hướng dẫn về thanh toán qua tài khoản; lắp đặt các thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ (POS) hoặc mã thanh toán QRCode hoặc phần mềm trên điện thoại di động tại các trường học, bệnh viện.

Đầu năm 2019, Chính phủ đã đưa chủ trương này vào Nghị quyết, trong đó quy định 100% trường học, bệnh viện trên địa bàn đô thị phối hợp với các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thu học phí, viện phí bằng phương thức không dùng tiền mặt.

Theo Kho bạc Nhà nước TPHCM, hàng năm doanh số thanh toán qua ngân hàng trên địa bàn TPHCM đạt gần 1 triệu tỷ đồng; Kho bạc Nhà nước thành phố tiếp tục ứng dụng thể tín dụng mua hàng phục vụ chi tiêu công, triển khai diện rộng thu thuế qua máy chấp nhận thẻ POS với ngân hàng thương mại, hiện tại Kho bạc Nhà nước TPHCM và 22 đơn vị kho bạc quận, huyện đã lắp đặt 27 máy chấp nhận thẻ.

Với mục tiêu đẩy mạnh cải cách hiện đại hóa theo định hướng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, năm 2019, Kho bạc Nhà nước TPHCM sẽ kiên quyết từ chối thanh toán, chi trả các khoản chi không được phép chi bằng tiền mặt.

Lê Thu