TPHCM hướng đến GRDP bình quân đầu người 40.000 USD

19:29 | 15/10/2020

(HQ Online) - Ngày 15/10, báo cáo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, tầm nhìn đến năm 2045, TPHCM trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính của châu Á, phát triển bền vững, có chất lượng cuộc sống cao, GRDP bình quân đầu người khoảng 40.000 USD, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu.

TPHCM hướng đến GRDP bình quân đầu người 40.000 USD
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan triển lãm các thành tựu KTXH của TPHCM trong khuôn khổ Đại hội.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong khẳng định, trong 5 năm qua, TPHCM đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực; giữ vững vai trò đầu tàu, trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. Kinh tế TPHCM tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2016 - 2019 tăng bình quân 7,72%, ước giai đoạn 2016 - 2020 tăng bình quân 6,41%, tỷ trọng kinh tế TPHCM đóng góp trên 22,2% kinh tế cả nước.

Trên cơ sở đó, Đảng bộ TPHCM xác định mục tiêu cụ thể là đến năm 2025, TPHCM là đô thị thông minh, thành phố dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. GRDP bình quân đầu người khoảng 8.500 - 9.000 USD.

Đến năm 2030, TPHCM là thành phố dịch vụ, công nghiệp hiện đại, thành phố văn hóa, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, GRDP bình quân đầu người khoảng 13.000 - 14.000 USD, là trung tâm về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ và văn hóa của khu vực Đông Nam Á.

Tầm nhìn đến năm 2045, TPHCM trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính của châu Á, phát triển bền vững, có chất lượng cuộc sống cao, GRDP bình quân đầu người khoảng 40.000 USD, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu.

Để đạt những mục tiêu trên, trong nhiệm kỳ 2020-2025, TPHCM sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ khoa học- công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động.

Tập trung quy hoạch, đầu tư phát triển các ngành dịch vụ tài chính, ngân hàng, du lịch, thương mại, quy hoạch hạ tầng dịch vụ. Triển khai thực hiện Đề án phát triển TPHCM trở thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế; kế hoạch phát triển ngành logistics giai đoạn 2020- 2030.

Chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu theo hướng khuyến khích sản xuất và xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao và xuất khẩu phần mềm, sản phẩm nội dung số. Đẩy mạnh mở rộng thị trường, phát triển hệ thống phân phối hàng hóa. Khuyến khích ứng dụng thương mại điện tử, phát triển các hình thức mua sắm hiện đại, thông minh.

Tập trung phát triển công nghiệp theo chiều sâu, nhất là những ngành, lĩnh vực, những công đoạn có hàm lượng khoa học- công nghệ, giá trị gia tăng cao; đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ; tiếp tục phát triển 4 ngành công nghiệp trọng yếu.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế tư nhân. Khuyến khích, hỗ trợ để hình thành các tập đoàn, doanh nghiệp có quy mô lớn, tiềm lực mạnh, có khả năng cạnh tranh cao ở khu vực và quốc tế. Đẩy mạnh thực hiện việc sắp xếp, đổi mới và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước theo kế hoạch...

Thu Dịu