Tổng trả nợ của Chính phủ trong 9 tháng là 289.328 tỷ đồng

17:14 | 14/10/2021

(HQ Online) - Về công tác quản lý nợ và tài chính đối ngoại trong 9 tháng, Bộ Tài chính cho biết, trả nợ của Chính phủ trong tháng 9/2021 khoảng 18.080 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 9.055 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 9.024 tỷ đồng.

Khó khăn trong giải ngân vốn ODA, 9 bộ, ngành trả lại hơn 8 nghìn tỷ đồng
Sửa quy định về mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh
Hướng dẫn chế độ kế toán đối với khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương
Tổng trả nợ của Chính phủ trong 9 tháng là 289.328 tỷ đồng
Trong tháng 9/2021 đã thực hiện rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ khoảng 34,5 triệu USD. Ảnh: Internet

Bộ Tài chính cho biết, kể từ đầu năm 2021 đến nay, Chính phủ đã ký được 2 hiệp định, tổng trị giá khoảng 98,6 triệu USD với Ngân hàng Thế giới (WB) và Chính phủ Áo. Đồng thời, đã hoàn thành đàm phán 3 khoản vay từ Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và WB với tổng trị giá 380,5 triệu USD, dự kiến các khoản vay này sẽ được thực hiện thủ tục trong quý 4/2021.

Về rút vốn, trong tháng 9 năm 2021, đã thực hiện rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ khoảng 34,5 triệu USD. Lũy kế 9 tháng đã thực hiện rút vốn vay nước ngoài của khoảng 911 triệu USD, tương đương khoảng 21.044 tỷ đồng, đạt 22% kế hoạch cả năm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đó, cấp phát khoảng 597 triệu USD (tương đương 13.791 tỷ đồng, đạt 26,3% kế hoạch), cho vay lại khoảng 314 triệu USD (tương đương 7.253 tỷ đồng, đạt 16,3% kế hoạch).

Về trả nợ của Chính phủ, lũy kế 9 tháng, tổng trả nợ của Chính phủ khoảng 289.328 tỷ đồng, đạt 73,3% kế hoạch năm, trong đó, trả nợ trong nước khoảng 240.188 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 49.139 tỷ đồng (trả nợ trực tiếp của Chính phủ 30.605 tỷ đồng, trả nợ cho vay lại 18.534 tỷ đồng).

Hoài Anh