Tổng cục Thuế tăng cường bảo vệ bí mật nhà nước, đảm bảo an ninh chính trị của ngành

21:22 | 24/05/2023

(HQ Online) - Ngày 24/5, Tổng cục Thuế đã tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành cho hơn 8.000 cán bộ công chức tại 63 cục thuế và 413 chi cục thuế trực thuộc nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

5 nguyên tắc đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng của Bộ Tài chính
Tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh và phòng, chống buôn lậu qua đường hàng không
Quốc hội quyết nghị điều chỉnh dự toán chưa sử dụng hết của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan
undefined
Hội nghị trực tuyến có sự tham gia của hơn 8.000 cán bộ công chức ngành Thuế.

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Phi Vân Tuấn, công tác bảo vệ BMNN và công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin mạng là một trong những nội dung quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đặc biệt trong giai đoạn chuyển đổi số như hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh ngành Thuế đang trong quá trình điện tử hóa, số hóa công tác quản lý thuế mạnh mẽ.

Sau khi Luật Bảo vệ bí mật nhà nước được ban hành, Bộ Tài chính đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1923/QĐ-TTg ngày 25/11/2020 về danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Tài chính ngân sách.

Để hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện, ngày 30/3/2023, Tổng cục Thuế ban hành Quyết định số 245/QĐ-TCT ban hành nội quy BVBM nhà nước ngành Thuế và một số văn bản khác. Nhìn chung, qua quá trình triển khai thực hiện, công tác BVBM nhà nước của ngành Thuế đã dần đi vào nề nếp và không để lộ, lọt thông tin có nội dung bí mật nhà nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động chưa nhận thức đầy đủ về công tác BVBM nhà nước dẫn đến việc xem nhẹ hoặc thực hiện các quy trình, quy định về BVBM còn sơ hở, thiếu sót.

Theo đó, Lãnh đạo Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế chủ động phòng ngừa, đấu tranh và chấn chỉnh sai sót nếu có, từ đó triển khai hiệu quả đối với các hoạt động thu thập thông tin BMNN cũng như các hoạt động khác gây nguy hại đến an ninh, an toàn thông tin ngành Thuế, ngành Tài chính và của Nhà nước. Nội dung bảo vệ BMNN sẽ được Tổng cục Thuế đưa vào công tác kiểm tra nội bộ nhằm chấn chỉnh kịp thời những sai phạm nếu có.

Tại hội nghị, Phó Trưởng phòng Quản lý nhà nước về BVBM Cục An ninh chính trị nội bộ Thượng tá Đặng Thị Hồng Nhung đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật BVBM nhà nước và các bản hướng dẫn thi hành; tình hình, thực trạng công tác bảo vệ BMNN và yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Thuế có thêm nhận thức đúng và đầy đủ hơn về tầm quan trọng của công tác BVBM nhà nước, an toàn an ninh thông tin để chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa; không để xảy ra các trường hợp lộ, lọt bí mật nhà nước, mất an toàn thông tin nhất là trên không gian mạng, góp phần đảm bảo an ninh chính trị của ngành.

Hoài Anh