Tổng cục Thuế chính thức hoàn tất công tác sắp xếp, thành lập chi cục thuế khu vực

14:42 | 26/02/2020

(HQ Online) - Sáng 26/2, Tổng cục Thuế  tổ chức Hội nghị công bố hoàn thành kế hoạch triển khai thành lập chi cục thuế khu vực thuộc 63 cục thuế tỉnh, thành phố.    

tong cuc thue chinh thuc hoan tat cong tac sap xep thanh lap chi cuc thue khu vuc Ngành Thuế hoàn tất hợp nhất chi cục thuế ngay trong quý 1/2020
tong cuc thue chinh thuc hoan tat cong tac sap xep thanh lap chi cuc thue khu vuc Duy trì bộ phận “một cửa” trên địa bàn không có trụ sở chi cục thuế khu vực
tong cuc thue chinh thuc hoan tat cong tac sap xep thanh lap chi cuc thue khu vuc TPHCM: Chi cục thuế khu vực đầu tiên hoạt động từ đầu tháng 3
tong cuc thue chinh thuc hoan tat cong tac sap xep thanh lap chi cuc thue khu vuc
Toàn cảnh Hội nghị sáng 26/2 tại Tổng cục Thuế.

Hoàn thành nhiệm vụ trước 10 tháng

Theo Quyết định số 520/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt kế hoạch sắp xếp, sáp nhập Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành Chi cục Thuế khu vực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục Thuế đã xây dựng Đề án đến năm 2020 thực hiện sắp xếp, hợp nhất khoảng 548 chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố của 63 cục Thuế thành 257 chi cục Thuế khu vực, giảm 291 chi cục Thuế còn 420 chi cục Thuế cấp huyện trong hệ thống Thuế.

Để triển khai nhiệm vụ này, ngay từ khi có Nghị quyết số 18-NQ/TW, Tổng cục Thuế đã chủ động nghiên cứu, xây dựng Đề án sắp xếp, hợp nhất, đề ra các giải pháp mang tính đồng bộ để triển khai thực hiện, bao gồm cả các giải pháp trước và sau khi Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định sắp xếp hợp nhất chi cục thuế để thành lập chi cục thuế khu vực. Theo đó, cơ quan Thuế đã ban hành kế hoạch triển khai chi tiết; thành lập ban Chỉ đạo triển khai thành lập từ Tổng cục Thuế đến 63 cục Thuế. Tổng cục đã phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Tài chính tiến hành khảo sát tại cục Thuế đại diện cho các vùng, miền trong cả nước để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Nhờ những sự chỉ đạo quyết liệt từ Trung ương đến địa phương cũng như nỗ lực của toàn ngành Thuế, đến tháng 2/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành 111 Quyết định thành lập chi cục thuế khu vực trực thuộc 63 cục thuế tỉnh, thành phố trong cả nước, qua đó, tiến hành sắp xếp hợp nhất 565 lượt chi cục thuế để thành lập 267 chi cục thuế khu vực, giảm 296 chi cục thuế (tương ứng giảm 296 lãnh đạo cấp Chi cục trưởng). Từ đó, toàn hệ thống thuế đã giảm số lượng chi cục thuế trong cả nước từ 711 chi cục thuế xuống còn 415 chi cục thuế, đạt 102% kế hoạch về số lượng và vượt thời gian trước 10 tháng theo Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 520/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Bộ máy tính gọn, hiệu quả

Theo đánh giá của Tổng cục Thuế, sau khi thực hiện sắp xếp, đến thời điểm này nhìn chung cơ quan thuế các cấp đã bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính, khẩn trương sắp xếp tổ chức bộ máy, ổn định tình hình để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Điều này được minh chức bằng việc lần đầu tiên sau nhiều năm, 63/63 địa phương đã hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao.

“Việc triển khai hợp nhất chi cục Thuế khu vực tại các cục Thuế thực hiện điểm đã khẳng định mục tiêu, quan điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII quy định một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả là đúng đắn. Cơ bản các đơn vị hợp nhất đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn”, ông Cao Anh Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế khẳng định.

Theo báo cáo của các cục thuế địa phương, hiện các chi cục Thuế khu vực đã ổn định tổ chức bộ máy, hoàn thiện quy trình nghiệp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu thu chi ngân sách, phát triển kinh tế xã hội của từng huyện, thị xã, thành phố theo dự toán ngân sách được giao, qua đó góp phần để 63/63 địa phương hoàn thành và hoàn thành dự toán thu thuế năm 2019.

Trong đó, tiêu biểu có 5 chi cục Thuế khu vực có số thu tăng từ 48% đến 77% trực thuộc các cục Thuế tỉnh: Bà Rịa -Vũng Tàu; Ninh Thuận; Tiền Giang; Bến Tre (Chi cục Thuế khu vực Long Điền - Đất đỏ trực thuộc Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có số thu tăng cao nhất, là 77%). Cùng với đó, theo đánh giá của Tồng cục Thuế, có 9 cục Thuế có thành tích trong việc thực hiện sắp xếp, hợp nhất chi cục thuế như : tiên phong, tổ chức bài bản trong việc triển khai thực hiện; có số lượng chi cục thuế hợp nhất nhiều nhất; có tỷ lệ chi cục thuế hợp nhất nhiều nhất; thuộc đô thị loại đặc biệt có quy mô số thu lớn và số lượng quản lý đối tượng nộp thuế nhiều nhất trong cả nước. Đó là các Cục Thuế tỉnh, thành phố: Quảng Ninh; Hải Dương; Thanh Hóa; Nghệ An, Long An, Tiền Giang; Thái Nguyên; thành phố Hà Nội; Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả của công tác sắp xếp bộ máy ngành Thuế cho thấy, nhờ tổ chức bộ máy nên số cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo giảm tương ứng. Cụ thể, giảm 62 trưởng phòng, giảm 296 chi cục trưởng, giảm 2.100 đội trưởng. Đặc biệt, dù đang theo lộ trình tinh giảm dần nhưng có thể thấy rõ, trước mắt số cán bộ thuế phục vụ gián tiếp (không trực tiếp tiếp xúc với người nộp thuế) giảm hơn 850 người.

Ngoài ra, công tác cải cách thủ tục hành chính đã được chú trọng, không gây khó khăn, phiền hà cho người nộp thuế khi thực hiện nhiệm vụ với Ngân sách nhà nước. Đặc biệt, tư tưởng cán bộ công chức cơ bản đồng thuận, yên tâm công tác; tham mưu đầy đủ, kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác chỉ đạo, điều hành dự toán thu ngân sách trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố. Công tác kê khai, nộp thuế và giải quyết các vướng mắc về thuế được thực hiện thông suốt.

Thùy Linh