Tổng cục Hải quan lên Kế hoạch triển khai loạt nhiệm vụ tại Nghị quyết 01 của Chính phủ

15:02 | 02/02/2021

(HQ Online) - Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết 01-NQ/BCSĐ và Quyết định 01/QĐ-BTC của Bộ Tài chính mới được Tổng cục Hải quan ban hành.

Tổng cục Hải quan quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính ban hành Nghị quyết về lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2021
Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan Đà NẵngẢnh: HQĐN
Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan Đà Nẵng. Ảnh: HQĐN

Kế hoạch này được ban hành kèm theo Quyết định 185/QĐ-TCHQ. Theo đó, Tổng cục Hải quan đã phân công cụ thể cho các đơn vị để triển khai 21 nhiệm vụ do Bộ Tài chính chủ trì và 5 nhiệm vụ do Bộ Tài chính phối hợp.

Trong đó, một số nhiệm vụ quan trọng như: Tỷ lệ động viên vào ngân sách nhà nước 15,5%; tỷ lệ nợ đọng thuế dưới 5%; tăng thu so với dự toán ngân sách nhà nước 3%; tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu từ 4 đến 5%.

Bên cạnh đó tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống đại dịch Covid-19 vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền nâng cao ý thức phòng, chống dịch, tuyệt đối không chủ quan trước dịch bệnh; tiếp tục củng cố trạng thái bình thường mới; triển khai Quyết định 1616/QĐ-TCHQ ngày 19/6/2020 của Tổng cục Hải quan ban hành Kế hoạch hành động đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa trong và sau dịch bệnh Covid-19.

Thực hiện nghiêm Chỉ thị 215/CT-TCHQ ngày 15/1/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021.

Tăng cường giải pháp đồng bộ, kịp thời để đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, gian lận xuất xứ, để không ảnh hưởng đến thương mại quốc gia, bảo vệ phù hợp sản xuất và tiêu dùng trong nước; tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại và vi phạm sở hữu trí tuệ đảm bảo kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước…

Bên cạnh đó trong Quyết định 185/QĐ-TCHQ, Tổng cục Hải quan cũng xây dựng danh mục, thời hạn trình 5 đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và 6 thông tư do Bộ Tài chính ban hành thuộc trách nhiệm chủ trì soạn thảo.

N.Linh