Tổng cục Hải quan ban hành Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo

15:31 | 25/09/2020

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có Quyết định ban hành Đề án “Thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Đội/tổ thuộc chi cục và đơn vị tương đương trực thuộc cục hải quan tỉnh, thành phố” và Quy chế tổ chức thi tuyển.

23 thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2020
Hải quan Bình Dương: Nhiều sáng kiến trong cải cách, hiện đại hoá hải quan
3638 img 0637
CBCC Cục Hải quan Thừa Thiên Huế thực hiện nghiệp vụ. Ảnh: N.Linh

Việc xây dựng Đề án “Thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Đội/tổ thuộc chi cục và đơn vị tương đương trực thuộc cục hải quan tỉnh, thành phố” là cần thiết, xuất phát từ quan điểm, chủ trương của Đảng về thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý; đồng thời để tạo điều kiện cho những người có tài năng, phẩm chất đạo đức tốt, nhất là đội ngũ công chức trẻ có kiến thức, năng lực tốt, có cơ hội điều kiện phát triển và tham gia vào công tác lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở.

Đây cũng là cơ sở cho việc thi tuyển các chức danh lãnh đạo các cấp còn lại trong ngành Hải quan.

Chính vì vậy, mục tiêu của đề án là thực hiện thí điểm tuyển chọn những người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức, năng lực trong chuyên môn, nghiệp vụ, cũng như công tác quản lý, điều hành thông qua thi tuyển để bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo Đội thuộc chi cục và đơn vị tương đương tại một số cục hải quan tỉnh, thành phố.

Việc thi tuyển này sẽ tạo động lực để công chức trong quy hoạch chức danh tương đương chức danh thi tuyển trong cục hải quan tỉnh, thành phố phấn đấu, rèn luyện, học tập và có cơ hội để tham gia công tác lãnh đạo, quản lý; tạo sự đổi mới trong công tác cán bộ như một trong những giải pháp nâng cao tính công khai, minh bạch trong tuyển chọn nhân sự để bổ nhiệm làm cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Đề án cũng đưa ra các nguyên tắc thi tuyển cụ thể như: tuân thủ các quy định của Trung ương, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan về công tác cán bộ trong việc thẩm định, lựa chọn nhân sự và tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo.

Việc tổ chức thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp Đội thuộc chi cục đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh.

Người tham gia dự tuyển phải đảm bảo về tiêu chuẩn năng lực, tiêu chuẩn chức danh và các điều kiện khác theo yêu cầu chức danh tuyển chọn…

Thời gian thí điểm trong giai đoạn năm 2020-2022.

N.Linh