Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã thực hiện 19 cuộc kiểm tra nội bộ trong quý 1

09:51 | 07/04/2021

(HQ Online) - Ngay từ đầu năm, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã tích cực chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Ngành Thuế đã thực hiện 505 cuộc thanh kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng
Góp ý cho dự thảo nghị định quy định về kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm
Phối hợp các bộ, ngành thực hiện cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm
Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã thực hiện 19 cuộc kiểm tra nội bộ trong quý 1
Trong quý 1/2021, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã tiến hành 19 cuộc kiểm tra nội bộ. Ảnh: Internet.

Đối với thanh tra chuyên ngành, các đơn vị được giao chức năng thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đã triển khai xây dựng nội dung, thời gian, kế hoạch thanh tra, kiểm tra cụ thể và gửi đề cương khảo sát đến từng đơn vị thuộc kế hoạch thanh tra, kiểm tra để yêu cầu báo cáo. Trong đó, nội dung thanh tra tập trung vào công tác quản lý hàng dự trữ quốc gia, kế hoạch nhập, xuất, luân phiên đổi hàng, công tác quản lý vốn, sử dụng phí nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ quốc gia, công tác xuất cấp dự trữ không thu tiền, công tác tiếp nhận, quản lý, sử dụng, bảo quản hàng cứu trợ, hỗ trợ...

Đối với công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ, các đơn vị thuộc ngành Dự trữ đã tập trung kiểm tra công tác bảo quản, chất lượng hàng dự trữ quốc gia, kiểm tra mùa xuân, kiểm tra công tác tài chính kế toán, kiểm tra giám sát việc nhập xuất hàng dự trữ quốc gia, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng kho dự trữ quốc gia...

Thống kê cho thấy, trong quý 1/2021, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã tiến hành 19 cuộc kiểm tra nội bộ. Qua công tác kiểm tra, các đơn vị đã có nhiều cố gắng trong công tác xây dựng cơ quan, đơn vị, vùng kho xanh, sạch, đẹp, an toàn; thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ được giao; chấp hành các chế độ kế toán hiện hành.

Đồng thời thực hiện đúng quy trình nhập, xuất, bảo quản; công tác chi trả thanh toán cá nhân và chi phí phục vụ công tác chuyên môn trong nhập, xuất và cứu trợ hàng dự trữ quốc gia được đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng và định mức quy định.

Thùy Linh