Tổng cục Dự trữ Nhà nước có tân Vụ trưởng Vụ Quản lý hàng dự trữ

14:39 | 30/11/2021

(HQ Online) - Mới đây (ngày 29/11), Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Việt Hà, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Quản lý hàng dự trữ giữ chức Vụ trưởng Vụ Quản lý hàng dự trữ.

Quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ công chức, viên chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ
Bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Hải quan
Bổ nhiệm tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước
Tổng cục Dự trữ Nhà nước có tân Vụ trưởng Vụ Quản lý hàng dự trữ
Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước Đỗ Việt Đức trao quyết định bổ nhiệm cho ông Phạm Việt Hà. Ảnh: TCDTNN.

Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước Đỗ Việt Đức cho biết, Vụ Quản lý hàng dự trữ là một trong những vụ rất quan trọng của Tổng cục Dự trữ Nhà nước; liên quan trực tiếp đến hoạt động nhập xuất, mua bán hàng dự trữ quốc gia do Bộ Tài chính (Tổng cục Dự trữ Nhà nước) trực tiếp quản lý.

Đồng chí Phạm Việt Hà đã được Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao nhiệm vụ phụ trách Vụ Quản lý hàng dự trữ từ năm 2019 đến nay. Chính vì vậy, lãnh đạo Tổng cục Dự trữ Nhà nước đề nghị, trên cương vị mới, tân Vụ trưởng Vụ Quản lý hàng dự trữ tiếp tục phát huy kinh nghiệm công tác, trau dồi kiến thức, tập trung xây dựng khối đoàn kết trong nội bộ tập thể Lãnh đạo, cán bộ công chức của Vụ để lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Về triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng cục trưởng Đỗ Việt Đức lưu ý, Vụ Quản lý hàng dự trữ cần tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục để triển khai ngay một số công việc trọng tâm liên quan đến công tác mua hàng dự trữ quốc gia qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với lương thực và bán luân phiên đổi hàng dự trữ quốc gia theo phương thức bán đấu giá đối với tất cả các mặt hàng.

Đồng thời, Vụ Quản lý hàng dự trữ cũng tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ đấu thầu mua vật tư dự trữ quốc gia theo kế hoạch và hướng dẫn công tác quản lý hàng dự trữ quốc gia tại các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực… theo kế hoạch và nhiệm vụ chính trị được được giao.

Tiếp nhận cương vị mới, tân Vụ trưởng Vụ Quản lý hàng dự trữ Phạm Việt Hà hứa sẽ cùng tập thể lãnh đạo Vụ và cán bộ, công chức phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Phạm Việt Hà mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tổng cục Dự trữ Nhà nước cũng như sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục để Vụ Quản lý hàng dự trữ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thùy Linh