Tổng chi ngân sách nhà nước ước đạt 1.086,3 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm

20:56 | 29/09/2022

(HQ Online) - Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội quý 3/2022 theo giá hiện hành ước đạt 833,8 nghìn tỷ đồng, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng thu ngân sách Nhà nước 8 tháng ước đạt 1.208,2 nghìn tỷ đồng
Đà Nẵng: Thu ngân sách nhà nước đạt gần 15.000 tỷ đồng
7 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước bằng 77,5% dự toán
Ngành Thuế thu ngân sách đạt hơn 911 nghìn tỷ đồng
Kinh tế phục hồi đã tạo điều kiện cho công tác thu ngân sách nhà nước tăng trưởng khá trong 8 tháng đầu năm. Ảnh: TCT
Kinh tế phục hồi đã tạo điều kiện cho công tác thu ngân sách nhà nước tăng trưởng khá trong 9 tháng đầu năm. Ảnh: TCT

Theo Tổng cục Thống kê, ước tính 9 tháng năm 2022, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá hiện hành đạt 2.130,3 nghìn tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: vốn khu vực nhà nước đạt 544,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 25,6% tổng vốn và tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước; khu vực ngoài nhà nước đạt 1.227,1 nghìn tỷ đồng, bằng 57,6% và tăng 10%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 358,3 nghìn tỷ đồng, bằng 16,8% và tăng 16,3%.

Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 9/2022 ước đạt 94,8 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2022 đạt 1.327,3 nghìn tỷ đồng, bằng 94% dự toán năm và tăng 22% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng chi ngân sách nhà nước tháng 9/2022 ước đạt 132,7 nghìn tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2022 ước đạt 1.086,3 nghìn tỷ đồng, bằng 60,9% dự toán năm và tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước, đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.

Xuân Thảo