Toàn văn Tuyên bố chung Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 29

20:19 | 19/08/2020

(HQ Online) - Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 29 diễn ra trong 2 ngày 18 và 19/8 theo hình thức trực tuyến đã thành công tốt đẹp, thể hiện tình đoàn kết, ý chí mạnh mẽ và quyết tâm của 10 cơ quan Hải quan ASEAN vượt qua các thách thức, tiếp tục phát triển bền vững.

Hải quan ASEAN cùng nỗ lực ứng phó với đại dịch Covid-19
Hải quan Việt Nam tham dự Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 29


Báo Hải quan xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc những nội dung chính của Tuyên bố chung.

Sau 2 ngày diễn ra Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 29, dưới sự chủ trì của ông Kyaw Htin, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Myanmar, 100% đại biểu tham dự hội nghị đã thông qua Tuyên bố chung về kết quả Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 29.

1. Cuộc họp lần thứ 29 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ASEAN được tổ chức thông qua hội nghị truyền hình vào ngày 18-19/8/2020. Cuộc họp do ông Kyaw Htin, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Myanmar chủ trì. Cuộc họp có sự tham dự của 10 quốc gia thành viên ASEAN (AMS) và Ban Thư ký ASEAN. Cuộc gặp được bắt đầu bằng buổi trò chuyện không chính thức vào buổi sáng.

2. Các Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN khen ngợi tiến độ công việc được báo cáo bởi Ủy ban Điều phối về Hải quan (CCC); Nhóm công tác về thủ tục hải quan và tạo thuận lợi thương mại (CPTFWG)) và các tiểu nhóm: cụ thể là Nhóm công tác kỹ thuật về phân loại (TSWGC), Nhóm công tác về Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN (SWG-ACTS), cũng như Nhóm công tác về ASEAN AEO MRA (SWG-AAMRA); Nhóm Công tác Tuân thủ và Thực thi Hải quan (CECWG); Nhóm Công tác Nâng cao Năng lực Hải quan (CCBWG); và Ban Chỉ đạo Cơ chế một cửa ASEAN (ASWSC).

3. Các Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN hoan nghênh việc hoàn thành rà soát Kế hoạch Chiến lược Phát triển Hải quan (SPCD) 2016-2020 và thông qua SPCD 2021-2025 để thực hiện trong 5 năm tới. Là một phần của việc hợp lý hóa các quy trình làm việc của Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), Quy chế làm việc (TOR) của các nhóm làm việc đã được rà soát và các TOR cập nhật cũng đã được thông qua trong cuộc họp này.

4. Các Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN đã thảo luận và đưa ra hướng dẫn về một số vấn đề/ mối quan tâm mà các nhóm công tác đưa ra:

Danh mục hài hòa thuế quan ASEAN (AHTN)

5. Các Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN hoan nghênh việc triển khai rà soát AHTN 2017 và xây dựng AHTN phiên bản 2022 với kế hoạch thực hiện vào tháng 1/2022 và kêu gọi tất cả các nước thành viên hoàn thành và triển khai thực hiện AHTN 2022 theo đúng tiến độ. Việc xây dựng AHTN nhằm đảm bảo tính thống nhất, minh bạch và đơn giản hóa trong phân loại hàng hóa trong khu vực. Trong trường hợp đại dịch tiếp tục kéo dài và ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành rà soát AHTN, các Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN đã chỉ đạo Nhóm công tác TSWGC xây dựng khung thời gian mới và phối hợp với các bên liên quan để đảm bảo việc thực hiện AHTN 2022 sẽ không ảnh hưởng nhiều đến lợi ích kinh tế.

Trị giá hải quan

6. Các Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN đã thông qua tài liệu Hướng dẫn về Trị giá Hải quan ASEAN (ACVG) 2019, là phiên bản cập nhật của ACVG 2003, được thiết kế để giải quyết các vấn đề về Trị giá hải quan từ góc nhìn của khu vực ASEAN và dự kiến ​sẽ cung cấp các hỗ trợ cần thiết cho các nước thành viên, trong khả năng cho phép, để giới thiệu các nguyên tắc của WTO về trị giá hải quan, trên cả phương diện về luật pháp và thực hành. Hội thảo online giới thiệu về ACVG và các chủ đề liên quan đến Trị giá và Chuyển giá sẽ được Indonesia tổ chức vào ngày 24/8/2020.

Hệ thống Quá cảnh Hải quan ASEAN (ACTS)

7. Các Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN vui mừng ghi nhận rằng ngay cả trong thời điểm đặc biệt này, các quốc gia thành viên tham gia thí điểm ACTS vẫn tiếp tục chuẩn bị để triển khai chính thức Hệ thống này vào năm 2020. ACTS sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa quá cảnh qua ASEAN và giảm thiểu tác động của đại dịch Covid-19.

Chương trình Doanh nghiệp ưu tiên (AEO) và Thỏa thuận công nhận lẫn nhau AEO ASEAN (AAMRA)

8. Các Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN hoan nghênh việc khởi động thành công chương trình AEO của Philippines vào tháng 12/2019 và tiến độ ổn định trong việc xây dựng các chương trình AEO của các nước còn lại.

9. Các Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN cũng khen ngợi các công việc bước đầu đang được triển khai nhằm xây dựng chương trình AEO MRA khu vực ASEAN trên cơ sở tiếp cận chương trình AEO của 6 nước thành viên với mục tiêu đưa chương trình này đi vào hoạt động vào năm 2023.

Kiểm tra sau thông quan (PCA)

10. Các Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN lưu ý tất cả các nước thành viên cần thường xuyên đăng tải thông tin liên quan đến Kiểm tra sau thông quan (PCA) trên trang web chính thức của mỗi nước và khuyến khích các nước thành viên tiếp tục cung cấp các tài liệu có liên quan đến các quy định và luật pháp về kiểm tra sau thông quan để nâng cao nhận thức của khu vực tư nhân về những thay đổi này.

An ninh cộng đồng và Bảo vệ Xã hội

11. Các Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN cũng ghi nhận sự phối hợp và kế hoạch hợp tác giữa Cơ quan Hải quan và Mạng lưới chuyên gia thực thi quyền sở hữu trí tuệ ASEAN (ANIEE) trong lĩnh vực bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (IPR) cũng như khả năng hợp tác với Nhóm làm việc ASEAN về Hóa chất và Chất thải (AWGCW) để hiểu và cung cấp các quy trình giám sát hiệu quả hơn trong việc nhập khẩu chất thải nhựa.

Sáng kiến ​​nâng cao năng lực

12. Các Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN ghi nhận các sáng kiến về ​​phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực nhằm thúc đẩy hiện đại hóa công tác hải quan cũng như thu hẹp khoảng cách giữa các cơ quan Hải quan trong ASEAN.

Website về kiến thức hải quan (KBS)

13. Các Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN vui mừng ghi nhận sự phát triển bước đầu của trang web KBS với việc công bố danh sách các chuyên gia được WCO công nhận và danh sách các chuyên gia khu vực tại cuộc họp này.

Cơ chế một cửa ASEAN (ASW)

14. Các Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN hoan nghênh việc 10 nước thành viên đã triển khai trao đổi chứng từ C/O điện tử Form D thông qua Cơ chế một cửa ASEAN từ tháng 12/2019 và mong muốn triển khai trao đổi thông tin tờ khai hải quan ASEAN (ACDD) tại các quốc gia đã sẵn sàng vào năm 2020.

Phiên tham vấn với WCO, Văn phòng Xây dựng Năng lực Khu vực châu Á Thái Bình Dương (ROCB A/P), các đối tác và khu vực Tư nhân.

15. Các Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN đã có phiên tham vấn với WCO để hiểu rõ hơn về các chương trình ưu tiên và định hướng chiến lược của WCO trong quan hệ với cộng đồng hải quan ASEAN. Việc bổ nhiệm Indonesia làm Phó Chủ tịch WCO khu vực châu Á-Thái Bình Dương được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn giữa ASEAN và WCO và mở ra cơ hội nhiều hơn cho các nước để góp phần vào sự phát triển của WCO.

16. Các Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN cũng đã tổ chức các phiên tham vấn với cơ quan Hải quan của Úc, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc để tăng cường hợp tác giữa hải quan với hải quan trong khu vực.

17. Các Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN cũng có phiên tham vấn với khu vực tư nhân, cụ thể là Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN (ASEAN-BAC), Hội đồng Kinh doanh EU-ASEAN (EU-ABC) và Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN (US-ABC) để tăng cường quan hệ đối tác giữa hải quan với doanh nghiệp trong khu vực.

Nụ Bùi