Tờ khai luồng Đỏ tại Hải quan Bắc Ninh chỉ chiếm 2,31%

09:57 | 06/12/2019

(HQ Online) - Trong tổng số 993.961 tờ khai XNK tại Cục Hải quan Bắc Ninh có 23.001 tờ khai luồng Đỏ (kiểm tra chi tiết hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa), chiếm 2,31%.

to khai luong do tai hai quan bac ninh chiem 231 Hơn 4.000 doanh nghiệp làm thủ tục tại Hải quan Bắc Ninh
to khai luong do tai hai quan bac ninh chiem 231 Hải quan Bắc Ninh làm thủ tục cho hơn 993.000 tờ khai
to khai luong do tai hai quan bac ninh chiem 231 Hải quan Bắc Ninh tăng thu hơn 34 tỷ đồng từ “hậu kiểm”
to khai luong do tai hai quan bac ninh chi chiem 231
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Bắc Ninh, Cục Hải quan Bắc Ninh. Ảnh: T.Trang.

Bên cạnh đó, số tờ khai luồng Xanh (miễn kiểm tra chi tiết hồ sơ, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa) có 642.156 tờ khai, chiếm 64,61% và luồng Vàng (kiểm tra chi tiết hồ sơ, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa) có 328.804 tờ khai, chiếm 33,08%.

Năm 2019, tình hình hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn Hải quan Bắc Ninh quản lý (Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên) tăng hơn so với năm 2018 cả về kim ngạch và số lượng tờ khai xuất nhập khẩu.

Hàng hóa nhập khẩu làm thủ tục tại đơn vị chủ yếu là máy móc thiết bị tạo tài sản cố định của các dự án đầu tư, nguyên liệu sản xuất, nguyên liệu gia công như linh kiện điện tử, vải, điện thoại di động …

Thời gian quan, Hải quan Bắc Ninh đã thực hiện tốt công tác thu thập thông tin đối với các doanh nghiệp, hàng hóa xuất, nhập khẩu rủi ro cao trên địa bàn để phân tích, đánh giá phục vụ công tác xây dựng Hồ sơ doanh nghiệp, hồ sơ rủi ro và thiết lập, áp dụng tiêu chí lựa chọn đối với doanh nghiệp, hàng hóa trong hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn Cục (theo Quyết định 464/QĐ-BTC ngày 29/6/2015 của Bộ Tài chính).

Đơn vị cũng đôn đốc, chỉ đạo các chi cục hải quan trực thuộc thực hiện tốt công tác xử lý thu thập thông tin và cập nhật kịp thời, đầy đủ thông tin vào hệ thống cơ sở dữ liệu của ngành. Báo cáo Tổng cục Hải quan kết quả thực hiện công tác thu thập xử lý thông tin theo kế hoạch năm 2019 và xây dựng kế hoạch năm 2020.

Quang Hùng