Hơn 4.000 doanh nghiệp làm thủ tục tại Hải quan Bắc Ninh

15:42 | 01/12/2019

(HQ Online) - Tính đến cuối tháng 11/2019, tại Hải quan Bắc Ninh có 4.131 doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa.

hon 4000 doanh nghiep lam thu tuc tai hai quan bac ninh Hải quan Bắc Ninh làm thủ tục cho hơn 993.000 tờ khai
hon 4000 doanh nghiep lam thu tuc tai hai quan bac ninh Hải quan Bắc Ninh tăng thu hơn 34 tỷ đồng từ “hậu kiểm”
hon 4000 doanh nghiep lam thu tuc tai hai quan bac ninh Hải quan Bắc Ninh: Hụt thu từ nhiều ngành hàng chủ lực
hon 4000 doanh nghiep lam thu tuc tai hai quan bac ninh
Hải quan Bắc Ninh tích cực giải đáp vướng mắc cho cộng đồng doanh nghiệp thông qua các hội nghị đối thoại. Ảnh: Q.H

So với năm 2018, số doanh nghiệp tăng 4,3% (tăng 170 doanh nghiệp), trong tổng số 3.961 doanh nghiệp đang làm thủ tục tại Hải quan Bắc Ninh.

Hải quan Bắc Ninh cũng làm thủ tục hải quan cho 993.961 tờ khai, bằng 105,6% so với cùng kỳ năm 2018 (941.134 tờ khai).

Năm 2019, Hải quan tỉnh Bắc Ninh tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ và Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/06/2015 của Thủ tướng chính phủ về nhiệm vụ, mục tiêu cải cách thủ hành chính tạo những chuyển biến tích cực trong công tác cải cách hành chính và hiện đại hóa trong toàn Cục.

Đáng chú ý, đơn vị đã triển khai có hiệu quả Cơ chế một cửa quốc gia và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các mặt công tác và các khâu thủ tục hải quan nên đã hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính về thuế, hải quan.

Cụ thể, Hải quan Bắc Ninh đã tổ chức triển khai hệ thống thông tin để tiếp nhận và xử lý hồ sơ thủ tục hành chính bằng phương thức điện tử, đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về giá trị pháp lý của chứng từ điện tử và chữ ký điện tử; thu nộp thuế điện tử (E-payment) trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Đến nay, Hải quan Bắc Ninh đã ký kết thu thuế điện tử với tất cả các Ngân hàng thương mại và Ngân hàng Nhà nước, 100% doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử.

Trong năm phát sinh 7.227 hồ sơ sử dụng dịch vụ công trực tuyến chủ yếu về khai bổ sung hồ sơ khai thuế, hủy tờ khai hải quan, khai bổ sung hồ sơ hải quan.

Quang Hùng