Tổ chức tín dụng sẽ bị kiểm soát đặc biệt nếu mất khả năng thanh toán

19:36 | 01/09/2019

(HQ Online) - Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tổ chức tín dụng có nguy cơ mất khả năng chi trả khi thiếu hụt tài sản có tính thanh khoản cao ở mức 20% trở lên, hoặc có nguy cơ mất khả năng thanh toán khi tỷ lệ an toàn vốn cấp 1 thấp hơn 4% sẽ bị kiểm soát đặc biệt.

to chuc tin dung se bi kiem soat dac biet neu mat kha nang thanh toan Ngân hàng có thể bị cắt “room” tín dụng nếu chạy đua lãi suất huy động
to chuc tin dung se bi kiem soat dac biet neu mat kha nang thanh toan 4 trường hợp tổ chức tín dụng bị đặt vào kiểm soát đặc biệt
to chuc tin dung se bi kiem soat dac biet neu mat kha nang thanh toan
Ảnh minh hoạ.

Thông tư 11/2019/TT-NHNN quy định về kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng của NHNN quy định về trường hợp tổ chức tín dụng mất, có nguy cơ mất khả năng chi trả; mất, có nguy cơ mất khả năng thanh toán; thẩm quyền quyết định trong kiểm soát đặc biệt tổ chức tín dụng; hình thức kiểm soát đặc biệt…

Theo đó, tiêu chí về khả năng chi trả được xác định: Nếu tổ chức tín dụng có nguy cơ mất khả năng chi trả khi thiếu hụt tài sản có tính thanh khoản cao ở mức 20% trở lên tại thời điểm tính toán tỷ lệ khả năng chi trả dẫn đến không duy trì được tỷ lệ khả năng chi trả theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng trong thời gian 3 tháng liên tục.

Tổ chức tín dụng không có khả năng thực hiện thanh toán nghĩa vụ nợ trong thời gian 1 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán và có tỷ lệ giữa tổng nợ xấu, nợ cơ cấu tiềm ẩn trở thành nợ xấu, nợ xấu đã bán cho Công ty Quản lý tài sản (VAMC) chưa xử lý được so với tổng nợ theo quy định và nợ xấu đã bán cho VAMC chưa xử lý được ở mức 10% trở lên tại thời điểm liền sau 01 tháng kể từ ngày nghĩa vụ nợ đến hạn thanh toán.

Về khả năng thanh toán: Tổ chức tín dụng có nguy cơ mất khả năng thanh toán khi tỷ lệ an toàn vốn cấp 1 thấp hơn 4% trong thời gian 6 tháng liên tục và có tỷ lệ giữa tổng nợ xấu theo quy định, nợ cơ cấu tiềm ẩn trở thành nợ xấu, nợ xấu đã bán cho VAMC chưa xử lý được so với tổng nợ theo quy định và nợ xấu đã bán cho VAMC chưa xử lý được ở mức 10% trở lên tại thời điểm liền sau 6 tháng liên tục mà tỷ lệ an toàn vốn cấp 1 của tổ chức tín dụng thấp hơn 4%.

Tổ chức tín dụng không có khả năng thực hiện thanh toán nghĩa vụ nợ trong thời gian 03 tháng kể từ ngày nghĩa vụ nợ đến hạn thanh toán.

Căn cứ vào thực trạng, mức độ rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, Thống đốc NHNN hoặc Giám đốc NHNN chi nhánh xem xét, quyết định đặt tổ chức tín dụng vào kiểm soát đặc biệt dưới hình thức giám sát đặc biệt hoặc kiểm soát toàn diện.

Thông tư quy định, giám sát đặc biệt là việc đặt tổ chức tín dụng dưới sự kiểm soát trực tiếp của NHNN thông qua hoạt động chỉ đạo, kiểm soát trực tiếp từ xa, kiểm tra tại chỗ của Ban kiểm soát đặc biệt.

Kiểm soát toàn diện là đặt tổ chức tín dụng dưới sự kiểm soát trực tiếp của NHNN thông qua hoạt động chỉ đạo, kiểm soát trực tiếp tại chỗ của Ban kiểm soát đặc biệt đối với hoạt động hằng ngày của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

NHNN công bố thông tin kiểm soát đặc biệt tổ chức tín dụng thông qua một hoặc một số hình thức: Đăng tải trên trang thông tin điện tử của NHNN, trang thông tin điện tử của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt (nếu có); đăng trên báo Trung ương hoặc địa phương nơi tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt đặt trụ sở chính ít nhất 3 số liên tiếp; họp báo; công bố tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông hoặc hội đồng thành viên hoặc đại hội thành viên của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/10/2019 và sẽ thay thế Thông tư 07/2013/TT-NHNN ngày 14/3/2013 của NHNN quy định về việc kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng.

Hương Dịu