Tìm giải pháp phát triển hiệu quả kinh tế tập thể

14:10 | 09/10/2019

(HQ Online) - Ngày 9/10, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức họp báo về việc tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2019.

tim giai phap phat trien hieu qua kinh te tap the Kinh tế - xã hội năm 2019: Có thể vượt 12 chỉ tiêu Quốc hội đặt ra
tim giai phap phat trien hieu qua kinh te tap the Cơ cấu lại nền kinh tế: Chậm và chưa chắc
tim giai phap phat trien hieu qua kinh te tap the Hướng tới thể chế kinh tế thị trường hiện đại: Tránh bẫy thu nhập trung bình
tim giai phap phat trien hieu qua kinh te tap the
Họp báo về Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2019.

Theo đó, Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2019 sẽ diễn ra vào ngày 14/10, do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì và phối hợp chặt chẽ với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Sự kiện sẽ có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và các bộ, ngành cùng khoảng 500 đại biểu. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết nói trên. 

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống, sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, mặc dù tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng có nhiều bất ổn, nhưng khu vực hợp tác xã lại hoạt động khá ổn định, số lượng tăng theo từng năm, phát triển khá đồng đều trên khắp các vùng miền, chất lượng hoạt động được nâng lên. Các hợp tác xã từng bước hoạt động đúng bản chất, ngày càng tập trung hơn vào việc hỗ trợ kinh tế hộ thành viên, nhất là hợp tác xã nông nghiệp.

Theo Cục Phát triển Hợp tác xã, từ khi Luật hợp tác xã năm 2012 được ban hành, số lượng các hợp tác xã hoạt động hiệu quả tăng lên rõ rệt, chiếm khoảng 57% trong tổng số hợp tác xã (đối với các hợp tác xã nông nghiệp); khoảng từ 50-83% (đối với các hợp tác xã  phi nông nghiệp).

Doanh thu bình quân của một hợp tác xã năm 2018 đạt 4.477 triệu đồng/hợp tác xã, tăng 3.622 triệu đồng (gấp khoảng 5,2 lần) so với năm 2003; trong đó doanh thu bình quân của hợp tác xã với thành viên cũng tăng từ 698 triệu đồng/năm năm 2003 lên 3.280 triệu đồng/năm năm 2018, tăng 2.582 triệu đồng (gấp khoảng 4,7 lần) so với năm 2003; chiếm khoảng 73% trong doanh thu bình quân của 1 hợp tác xã. 

Tuy nhiên, trong thời gian qua, các hợp tác xã phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Nhiều hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã vẫn ở trong tình trạng khó khăn, năng lực nội tại của các hợp tác xã còn yếu, cơ sở vật chất nghèo nàn, trình độ công nghệ lạc hậu; năng lực, trình độ cán bộ quản lý trong khu vực hợp tác xã  còn hạn chế, khó đáp ứng được nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong điều kiện kinh tế thị trường...

Vì thế, ông Nguyễn Văn Đoàn, Cục trưởng Cục Phát triển Hợp tác xã cho biết, diễn đàn được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, thành viên của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phản ánh tiếng nói, nguyện vọng, thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh, những khó khăn vướng mắc, những kinh nghiệm phát triển mô hình, cũng như đề xuất về chính sách với các cơ quan quản lý Nhà nước.

Hương Dịu