Tiếp tục sử dụng trang phục, cấp hiệu, chứng minh hải quan đến khi được trang bị mới

09:39 | 25/03/2021

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 21/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 23/2014/TT-BTC ngày 17/2/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định một số nội dung về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan.

Infographics: Cờ hiệu, cấp hiệu, cờ truyền thống, biểu tượng hải quan... theo Nghị định mới
Tổng cục Hải quan chủ động triển khai Nghị định mới về trang chế phục
Tiếp tục sử dụng trang phục, cấp hiệu, chứng minh hải quan đến khi được trang bị mới

Thông tư 21/2021/TT-BTC có hiệu lực ngày 19/3/2021.

Cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan đã trang bị, cấp phát trước ngày 1/3/2021 thực hiện theo quy định tại Điều 15 Nghị định 02/2021/NĐ-CP.

Ngày 7/1/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 02, quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, biển tên, cấp hiệu, trang phục, chứng minh hải quan và dấu hiệu đặc trưng phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan.

trong đó, Điều 15 quy định điều khoản chuyển tiếp như sau: cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, biển tên, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan, phương tiện đã trang bị, cấp phát trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục có giá trị sử dụng đến khi được trang bị, cấp phát mới.

Ngoài ra, các điểm mới của Nghị định 02/2021/NĐ-CP là quy định cụ thể về dấu hiệu đặc trưng phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan.

Cụ thể, đối với tàu thuyền: Mạn tàu từ đường mớn nước thiết kế trở lên sơn màu xanh nước biển mã Ral 5013; phần thượng tầng từ mặt boong trở lên sơn màu xanh da trời mã Ral 5012; mặt boong sơn màu đỏ nâu.

Phần mạn khô dọc thân tàu sơn 02 dòng chữ: Dòng chữ in hoa “HẢI QUAN VIỆT NAM” màu trắng, có chiều dài dòng chữ tối đa bằng 1/3 chiều dài toàn bộ tàu, chiều cao phù hợp với kích thước của tàu; dòng chữ in hoa “VIETNAM CUSTOMS” màu trắng có chiều cao bằng 2/3 dòng chữ tiếng Việt và đặt cân đối chính giữa, phía dưới dòng chữ tiếng Việt.

Tiếp tục sử dụng trang phục, cấp hiệu, chứng minh hải quan đến khi được trang bị mới

Ký hiệu của tàu hải quan là 03 vạch nhận biết màu vàng mã Ral 1026 trên 02 mạn khô thân tàu, trong đó: Vạch thứ nhất đặt ở cuối mũi tàu giao với điểm đầu thân tàu, chếch 30° - 40°, tâm của vạch thứ nhất có sơn Biểu tượng Hải quan, chiều rộng của vạch thứ nhất tuỳ theo kích thước tàu; vạch thứ 2 và thứ 3 sơn song song với vạch thứ nhất và có chiều rộng bằng 1/2 vạch thứ nhất; chiều dài của các vạch bằng chiều cao mạn khô của thân tàu.

Biểu tượng hải quan được đặt ở mặt trước và phía trên hai bên thân cabin tàu ở độ cao dễ quan sát. Kích thước của biểu tượng hải quan được thiết kế phù hợp với kích thước cabin.

Kích thước biển số tàu 35 cm x 100 cm (biển số 01); chiều cao chữ, số: 24 cm; chiều rộng chữ, số: 2,4 cm.

Màu sắc biển số: Biển số đăng ký không được làm rời mà sơn trực tiếp lên vỏ phương tiện; nền biển số: sơn màu đỏ; chữ, số và gạch ngang: sơn màu trắng.

Vị trí biển số: Biển số đăng ký được sơn tại 05 vị trí: 02 bên mạn mũi, 02 bên cabin và mạn tàu phía lái. Nếu mạn khô vùng mũi nhỏ hẹp thì sơn lên be chắn gió mạn mũi. Vị trí sơn ở nơi rộng, dễ quan sát (sử dụng biển số 01).

Biển số cho tàu thuyền, ca nô, xuồng máy của lực lượng hải quan sẽ được đặt theo quy cách như sau: HQ “chỉ số đơn vị” “chỉ số chủng loại” “chỉ số phương tiện”.

Tàu thuyền, ca nô, xuồng máy phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát hải quan được đăng kiểm, đăng ký quản lý theo hệ thống đăng ký tàu thuyền của Bộ Quốc phòng.

Xe ô tô kiểm tra, kiểm soát, giám sát hải quan hai bên cửa xe có in dòng chữ “CUSTOMS” có phản quang theo quy cách như sau: Chữ in hoa, in đứng, cỡ chữ tùy thuộc vào từng loại xe; trước xe (nắp capo) và trước dòng chữ “CUSTOMS” có gắn biểu tượng hải quan. Nóc xe có gắn loa, đèn hiệu màu vàng; cờ hiệu hải quan cắm ở đầu xe phía bên trái người lái.

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 02, lãnh đạo Tổng cục Hải quan có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai các nội liên quan đến Nghị định 02/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, biển tên, cấp hiệu, trang phục, chứng minh hải quan và dấu hiệu đặc trưng phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan.

Lãnh đạo Tổng cục Hải quan giao Cục Điều tra chống buôn lậu chủ trì phối hợp với Cục Tài vụ- Quản trị, Vụ Tổ chức cán bộ rà soát toàn bộ Nghị định 02, xác định những nội dung cần hướng dẫn, quy định triển khai thực hiện Nghị định, hình thức, tiến độ ban hành văn bản hướng dẫn.

Vụ Pháp chế chủ trì xây dựng văn bản của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định…

Thái Bình

Liên kết hữu ích