Infographics: Cờ hiệu, cấp hiệu, cờ truyền thống, biểu tượng hải quan... theo Nghị định mới

10:34 | 13/01/2021

(HQ Online) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 02/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, biển tên, cấp hiệu, trang phục, chứng minh hải quan và dấu hiệu đặc trưng phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan. Dưới đây là những hình ảnh nổi bật về cờ hiệu, cấp hiệu, cờ truyền thống, biểu tượng hải quan, dấu hiệu đặc trưng phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan ... theo Nghị định mới.

Thái Bình