Tiếp tục miễn phí chuyển tiền ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19

15:54 | 10/06/2021

(HQ Online) - Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đề nghị các tổ chức tín dụng xem xét, triển khai áp dụng chính sách miễn phí đối với các giao dịch chuyển tiền tới các số tài khoản tiếp nhận tiền đóng góp cho Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19.

Bộ Tài chính luôn thực hiện công khai, minh bạch Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19
Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 đã có 4.176 tỷ đồng
VietinBank công bố tài khoản tiếp nhận ủng hộ Quỹ Vắc-xin phòng, chống COVID-19
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, ngày 5/6/2021, Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 đã chính thức ra mắt và có bổ sung thêm một số tài khoản tiếp nhận tiền ủng hộ cho Quỹ.

Do đó, tiếp theo công văn vào đầu tháng 6 về việc miễn phí chuyển tiền ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19, Ngân hàng Nhà nước đã có công văn đề nghị các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiếp tục xem xét, triển khai áp dụng chính sách miễn phí đối với các giao dịch chuyển tiền của các tổ chức, cá nhân tới các số tài khoản tiếp nhận tiền đóng góp cho Quỹ.

Cụ thể: Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch:Tên tài khoản: Quỹ vắc xin phòng Covid-19. Số tài khoản: VNĐ: 2019002019. USD: 2019662019. EUR: 2019882019.

Tại Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM (HDBank): Tên tài khoản: Quỹ vắc xin phòng Covid-19. Số tài khoản: VNĐ: 686868. USD: 686868. EUR: 686868.

Tài khoản Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác theo thông báo của Bộ Tài chính.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chủ động thực hiện việc công bố thông tin rộng rãi tới khách hàng về phạm vi, hình thức, thời gian áp dụng. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời về Ngân hàng Nhà nước để tổng hợp và xử lý.

Hương Dịu