Tiếp thu ý kiến sửa Luật Quản lý thuế: Không nên thành lập Hội đồng xem xét xóa nợ thuế

15:58 | 22/04/2019

(HQ Online) - Tiếp thu ý kiến của các Đại biểu tại phiên họp thứ 31 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Quản lý thuế, Bộ Tài chính đã có báo cáo gửi Chính phủ về nội dung liên quan đến xoá, khoanh nợ thuế.

tiep thu y kien sua luat quan ly thue khong nen thanh lap hoi dong xem xet xoa no thue Tiếp thu ý kiến Sửa đổi Luật Quản lý thuế: Làm rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan
tiep thu y kien sua luat quan ly thue khong nen thanh lap hoi dong xem xet xoa no thue Chống chuyển giá: Cần nhất quán quy định tại Nghị định 20 và Luật Quản lý thuế (sửa đổi)
tiep thu y kien sua luat quan ly thue khong nen thanh lap hoi dong xem xet xoa no thue Dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi: Khắc phục tồn tại trong quản lý thuế
tiep thu y kien sua luat quan ly thue khong nen thanh lap hoi dong xem xet xoa no thue
Dự thảo Luật Quản lý thuế quy định, trường hợp xoá nợ là cá nhân đã chết hoặc được pháp luật coi là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự với điều kiện là không có tài sản để nộp tiền thuế nợ. Ảnh: Thuỳ Linh.

Làm rõ nội dung về khoanh nợ thuế, tiền chậm nộp

Theo Bộ Tài chính, dự thảo Luật Quản lý thuế quy định, trường hợp xoá nợ là cá nhân đã chết hoặc được pháp luật coi là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự với điều kiện là không có tài sản để nộp tiền thuế nợ. Đối với các trường hợp khác thì có điều kiện là cơ quan quản lý thuế đã áp dụng đầy đủ biện pháp cưỡng chế đồng thời khoản nợ này đã quá 10 năm không có khả năng thu hồi. Theo Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp chịu trách nhiệm hữu hạn trên số vốn điều lệ của doanh nghiệp, trong trường hợp giải thể, phá sản thì số tiền thanh lý thu được thanh toán theo thứ tự: Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác của người lao động; nợ thuế; các khoản nợ khác. Quy định này không áp dụng đối với những người tham gia góp vốn. Đối với chủ doanh nghiệp tư nhân thì phải sử dụng tài sản của mình để thực hiện nghĩa vụ thuế.

Về việc khoanh nợ tiền thuế, tiền chậm nộp với người nộp thuế bị thiên tai bất khả kháng phù hợp với pháp luật dân sự, theo Bộ Tài chính, trường hợp người nộp thuế bị thiên tai bất khả kháng thì được miễn, giảm thuế theo các quy định pháp luật về thuế hoặc được gia hạn nộp thuế theo quy định tại Điều 62, Điều 85 Luật Quản lý thuế. Như vậy, trường hợp này không áp dụng quy định về khoanh nợ thuế tiền chậm nộp.

Về thủ tục xử lý việc chậm nộp tiền thuế (tại Điều 59) và thủ tục xử lý tiền thuế, tiền phạt nộp thừa (tại Điều 61), cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra giải trình cho biết, dự thảo Luật giao Bộ Tài chính quy định về thủ tục xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế, xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, nộp thừa và việc bù trừ là phù hợp. Nội dung tại khoản 3 Điều 61 dự thảo Luật bản chất là quy định thủ tục của việc nộp thừa. Vì vậy, để thống nhất, cơ quan soạn thảo chỉnh lý nội dung khoản 3 Điều 61 theo hướng dẫn chiếu lên khoản 5 Điều 60 như sau: “3. Thủ tục xử lý đối với các trường hợp số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp được xác định theo quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền hoặc bản án, quyết định của toà án được thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 60 Luật này”.

Ngoài ra, về đề nghị không hoàn trả 0,03%/ngày với số tiền thuế do người nộp thuế tính nhầm theo ý kiến góp ý của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Bộ Tài chính cho biết, Điều 61 quy định việc giải quyết khiếu nại, khởi kiện trong đó có trường hợp cơ quan thuế xác định chưa đúng về số tiền thuế phải nộp. Theo đó, trường hợp có quyết định xử lý khiếu nại hoặc toà án phán quyết thì cơ quan thuế có trách nhiệm trả lại tiền thuế nộp thừa, trả lại tiền chậm nộp. Quy định này không áp dụng đối với trường hợp tự khai, tự nộp của người nộp thuế.

Phân cấp rõ ràng thẩm quyền xoá nợ thuế

Một trong những vấn đề được đưa ra "mổ xẻ" nhiều tại phiên thảo luận về Dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi đó là về thẩm quyền xoá nợ thuế. Theo Bộ Tài chính, Hiến pháp năm 2013 không có quy định về thẩm quyền xoá nợ thuế. Cùng với đó, về mặt hành pháp, thẩm quyền quản lý thuế, quản lý ngân sách thuộc thẩm quyền Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo Tờ trình của Chính phủ có sự phân cấp, giao cho Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan để giảm thủ tục hành chính. Trong đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính được giao đối với khoản tiền nợ từ 10 tỷ đồng trở lên. Thực tế từ năm 2013 đến nay, có 1 trường hợp xoá nợ trên 10 tỷ đồng là 1 doanh nghiệp giải thể có số tiền nợ được xóa là 31,9 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trước ý kiến tại Phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Hội đồng xem xét xóa nợ, Bộ Tài chính cho rằng không nên thành lập Hội đồng xem xét xóa nợ vì việc xoá nợ cần phải giao trách nhiệm rõ cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có đúng chức năng, nhiệm vụ đã được pháp luật quy định. Đó là: Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, đồng thời, theo lý luận của cơ quan soạn thảo, việc thành lập Hội đồng này sẽ tạo thêm thủ tục hành chính không cần thiết.

Thùy Linh