Tiếp nhận 158 đơn đề nghị bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

12:19 | 08/01/2021

(HQ Online) - Năm 2020, Tổng cục Hải quan đã tiếp nhận, xử lý và chấp nhận số lượng 158 đơn đề nghị bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, tương ứng với 290 quyền sở hữu trí tuệ.

Sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ: Đáp ứng yêu cầu thực tiễn và hội nhập
Rất ít doanh nghiệp hiểu đúng về sở hữu trí tuệ
Hải quan Lạng Sơn tập trung chống gian lận xuất xứ, sở hữu trí tuệ
Tiếp nhận 158 đơn đề nghị bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
CBCC Chi cục Hải quan KCN Bắc Thăng Long kiểm tra hàng hóa XNK. Ảnh: N.Linh

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng tiếp nhận số lượng đơn đề nghị gia hạn thời hạn áp dụng biện pháp kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là 54 đơn; cập nhật 79 đề nghị thay đổi thông tin. Kịp thời hướng dẫn xử lý vướng mắc liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ, ghi nhãn kịp thời, đúng thời hạn.

Theo Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan), năm 2020 là năm hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về sở hữu trí tuệ để nội luật hóa các cam kết quốc tế trong hiệp định CPTPP.

Theo đó, đơn vị đã tham mưu lãnh đạo Tổng cục trình Bộ ý kiến tham gia đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ; Tham mưu trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 13/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định về về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Thông tư số 13/2020/TT-BTC được ban hành đã tạo thuận lợi cho các chủ sở hữu quyền khi đề nghị kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ như: giảm bớt các chứng từ phải nộp trong bộ hồ sơ kèm theo đơn đề nghị, quy định cụ thể trường hợp được bổ sung chứng từ trong trường hợp nộp thiếu hồ sơ, thời gian được bổ sung hồ sơ, đồng thời cũng quy định cụ thể về hồ sơ, nội dung thực hiện đối với việc đề nghị cập nhật thông tin hay đề nghị gia hạn thời hạn áp dụng các biện pháp kiểm tra, giám sát hàng hóa có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Thông tư 13/2020/TT-BTC cũng bổ sung những quy định cụ thể về nội dung kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa trong quá trình làm thủ tục hải quan, những nội dung cần thực hiện trong trường hợp tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với những hàng hóa có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ để các đơn vị thực thi có hành lang pháp lý để thực hiện; đồng thời bổ sung quy định nhằm đáp ứng các cam kết mới khi thực hiện Hiệp định CPTPP.

N.Linh