Thực hiện chuyển tiền ủng hộ vào 2 tài khoản của Quỹ Vắc xin phòng Covid-19

16:11 | 04/06/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan đề nghị các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện chuyển tiền quyên góp trực tiếp ủng hộ về tài khoản Quỹ vắc xin phòng Covid-19.

Quỹ vắc xin phòng Covid-19 đã có bao nhiều tiền?
Quỹ Vắc xin phòng Covid-19 tiếp nhận hơn 60 tỷ đồng trong 1 ngày
Tổng cục Hải quan kêu gọi CBCC đóng góp, ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng Covid-19
Thực hiện chuyển tiền ủng hộ vào 2 tài khoản của Quỹ Vắc xin phòng Covid-19
Quỹ vắc xin đã tiếp nhận hơn 3.000 tỷ tiền đóng góp. Ảnh: ST

Theo đó, để kịp thời chuyển tiền ủng hộ của các đơn vị vào Quỹ Vắc xin phòng Covid-19, Tổng cục Hải quan đề nghị các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản Quỹ Vắc xin phòng Covid-19 tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước theo số tài khoản 3761.0.9098866.91999 hoặc số tài khoản 21110009116868 mang tên Quỹ Vắc xin phòng Covid-19 tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV).

Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, sau khi chuyển tiền ủng hộ của đơn vị vào Quỹ Vắc xin phòng Covid-19, các cục hải quan tỉnh, thành phố báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng Tổng cục Hải quan và UBND tỉnh, thành phố (thuộc địa bàn hoạt động của đơn vị) trong tháng 6/2021.

Trước đó, trên tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với cộng đồng, Tổng cục Hải quan kêu gọi toàn thể CBCC, viên chức trong toàn Ngành đóng góp, ủng hỗ ít nhất 1 ngày lương vào Quỹ Vắc xin phòng Covid-19. Qua đó đóng góp thêm nguồn kinh phí để chung tay cùng Đảng, Nhà nước thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần giúp cả nước sớm chiến thắng dịch bệnh.

Tổng cục Hải quan mong muốn từng đơn vị lan tỏa tinh thần của lời kêu gọi đến toàn thể CBCC, viên chức, đoàn viên công đoàn của đơn vị và tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng Covid-19.

Nụ Bùi