Thu về 2.165 tỷ đồng từ thoái vốn trong 3 tháng đầu năm

09:04 | 06/04/2021

(HQ Online) - Thông tin về cổ phần hóa, thoái vốn 3 tháng đầu năm năm 2021, Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) cho biết, lũy kế 3 tháng đầu năm 2021 đã thoái vốn với giá trị 286,6 tỷ đồng, thu về 2.165 tỷ đồng.

Kế hoạch vốn đầu tư của TKV năm 2021 tối đa không quá 6.704 tỷ đồng
Đảm bảo xác định giá trị doanh nghiệp đầy đủ trong cổ phần hóa, thoái vốn
Thu về 5.967 tỷ đồng từ thoái vốn nhà nước trong năm 2020
Tiếp tục thực hiện thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo yêu cầu của Chính phủ
Thu về 2.165 tỷ đồng từ thoái vốn trong 3 tháng đầu năm

Về cổ phần hóa, theo Cục Tài chính doanh nghiệp, trong tháng 3 và 3 tháng đầu năm, các đơn vị vẫn tiếp tục triển khai công tác để thực hiện xác định giá trị DN cổ phần hóa theo quy định.

Trong đó, ngày 8/2/2021, EVENGENCO2 đã phối hợp với HOSE và Tư vấn tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty mẹ EVENGENCO2.

Số cổ phần đưa ra đấu giá là 580.120.840 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần), giá khởi điểm 24.520 đồng/cổ phần. Số cổ phần bán được là 262.500 cổ phần (tương đương 0.045% tổng số cổ phần bán ra), trong đó Nhà đầu tư nước ngoài mua 210.500 cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được là 6,4 tỷ đồng.

Về tình hình thoái vốn, ngày 23/1/2021, Cục Tài chính doanh nghiệp cho biết, Văn phòng Chính phủ có công văn số 580/CPVP-ĐMDN gia hạn thời gian thực hiện Quyết định số 908/QĐ-TTg đến thời điểm Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2021 – 2025.

Trong tháng 3, thực hiện thoái vốn nhà nước tại 2 đơn vị là CTCP môi trường đô thị Hạ Long và CTCP Môi trường và dịch vụ đô thị Việt Trì với tổng giá trị là 44,4 tỷ đồng, thu về 60,4 tỷ đồng.

Tổng công ty Thái Sơn thực hiện thoái vốn tại 1 doanh nghiệp trực thuộc (CTCP Thiết kế Kiến trúc Map Thái Sơn) với giá trị là 560 triệu đồng, thu về 560 triệu đồng.

Lũy kế 3 tháng đầu năm 2021 thoái vốn với giá trị 286,6 tỷ đồng, thu về 2.165 tỷ đồng, trong đó, đối với thoái vốn nhà nước, đã thoái 3 đơn vị thuộc quyết định số 908/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với giá trị 52,5 tỷ đồng, thu về 84,1 tỷ đồng.

Đối với thoái vốn của tập đoàn, tổng công ty, đã thoái vốn tại 9 doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam, Tập đoàn Viettel, NXB Giáo dục Việt Nam, VNPT, Tổng công ty Thái Sơn với tổng giá trị là 234,1 tỷ đồng, thu về 2.081,3 tỷ đồng.

Hoài Anh