Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi: “Luôn chủ động có phương án đảm bảo thị trường chứng khoán vận hành liên tục, ổn định và an toàn”

19:54 | 18/05/2022

(HQ Online) - Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi (Ảnh) cho biết, những cá nhân nào có khuyết điểm vi phạm thì Bộ Tài chính sẽ phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, quy định của Bộ Tài chính. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính sẽ có phương án tăng cường năng lực toàn diện cho cơ quan quản lý thị trường chứng khoán cũng như các Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Tập trung các giải pháp nhằm ổn định thị trường chứng khoán
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Ưu tiên giải pháp để thị trường ổn định trở lại
Chính phủ yêu cầu phát triển lành mạnh thị trường chứng khoán, ổn định tâm lý nhà đầu tư
Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi: “Luôn chủ động có phương án đảm bảo thị trường chứng khoán vận hành liên tục, ổn định và an toàn”

Xin Thứ trưởng cho biết quan điểm của Bộ Tài chính liên quan đến những vi phạm của tập thể và cá nhân là nguyên lãnh đạo, lãnh đạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở GDCK TPHCM (HoSE) và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)?

Trong thời gian vừa qua, cơ quan thẩm quyền đã tiến hành kiểm tra các hoạt động của thị trường chứng khoán cũng như các cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán.

Qua quá trình kiểm tra đã phát hiện những tồn tại yếu kém, thậm chí là những khuyết điểm của cán bộ, công chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Quan điểm của Bộ Tài chính là tiếp thu đầy đủ và thực hiện nghiêm kết luận của cơ quan kiểm tra.

Về cơ chế, chính sách, Bộ Tài chính đã có những kế hoạch chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan để sửa, điều chỉnh, bổ sung những quy định của pháp luật về thị trường chứng khoán.

Về cán bộ, những cá nhân nào có khuyết điểm vi phạm thì Bộ Tài chính sẽ phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, quy định của Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính sẽ có phương án tăng cường năng lực toàn diện cho cơ quan quản lý thị trường chứng khoán cũng như các Sở GDCK, Trung tâm Lưu ký chứng khoán.

Theo đó, sẽ bố trí những cán bộ có năng lực về chuyên môn, có phẩm chất đạo đức vào những vị trí chủ chốt để những cơ quan này có đủ điều kiện, năng lực để quản lý thị trường, tổ chức vận hành thị trường một cách hiệu quả nhất.

Trong thời gian tới Bộ Tài chính sẽ có những kế hoạch gì để đảm bảo duy trì hoạt động của Ủy ban Chứng khoán nhà nước, các sở giao dịch cũng như thị trường chứng khoán?

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính khẳng định sẽ luôn chủ động và có phương án đảm bảo cho thị trường chứng khoán được vận hành một cách liên tục ổn định và an toàn.

Sai phạm của một số cá nhân, một số cán bộ trong quá trình hoạt động quản lý, vận hành thị trường chỉ mang tính cá nhân, còn các tổ chức, các cơ quan của Bộ Tài chính luôn được quan tâm để đảm bảo cho thị trường này vận hành liên tục, đảm bảo cho quyền lợi của tất cả những tổ chức, cá nhân tham gia thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng các phương án, kể cả những phương án về công tác cán bộ để tăng cường cho Ủy ban Chứng khoán cũng như Sở GDCK và Trung tâm Lưu ký chứng khoán. Trong mọi tình huống, Bộ Tài chính rất chủ động trong vấn đề này.

Xin Thứ trưởng chia sẻ nhũng giải pháp trong quản lý thị trường chứng khoán cũng như trong việc thúc đẩy nền tảng công nghệ, hạ tầng của thị trường đã được Bộ Tài chính thực hiện trong thời gian qua?

Trong thời gian vừa qua Bộ Tài chính triển khai rất nhiều giải pháp mang tính đồng bộ. Chúng tôi đã nhiều lần thông tin tới các thị trường cũng như thông tin tới công chúng có những giải pháp về cơ chế, chính sách, khuôn khổ pháp lý. Bộ Tài chính rất chủ động trong việc này.

Trong đó, có những giải pháp liên quan đến việc tăng cường giám sát thị trường, đảm bảo thị trường hoạt động minh bạch, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm trên thị trường để đảm bảo tính nghiêm minh của thị trường.

Chúng tôi cũng chủ động để đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn chỉnh gói công nghệ thông tin nhằm đưa gói công nghệ thông tin sớm đi vào hoạt động để tạo điều kiện có những nền tảng cơ sở để chúng ta đưa thị trường tiến thêm một bước nữa.

Chắc chắn Bộ Tài chính sẽ cùng với những cơ quan, tổ chức có liên quan có những giải pháp để làm sao thúc đẩy nhanh nhất có thể tiến độ để hướng thị trường của chúng ta tiến gần đến khả năng nâng hạng và đạt chuẩn nâng hạng theo Chiến lược Phát triển thị trường chứng khoán đã được Thủ tướng chỉ đạo.

Về các giải pháp gần đây, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Sở Giao dịch chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán nhà nước để thực hiện một số giải pháp kỹ thuật liên quan đến thị trường phái sinh, liên quan đến công bố thông tin tự doanh của các công ty chứng khoán…

Những giải pháp đó cũng đã đem lại niềm tin về tín hiệu tích cực. Bộ Tài chính thấy rằng, với sự ổn định của kinh tế vĩ mô, nền tảng kinh tế vĩ mô tốt, sức khỏe của các doanh nghiệp trong thời gian gần đây có sự phục hồi rõ rệt, các chính sách về phục hồi và phát triển kinh tế của Chính phủ đi vào cuộc sống và các giải pháp khác thì chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ phát triển ổn định, an toàn và bền vững.

Như vậy, ngay trong năm nay, thị trường có thể kỳ vọng về những thay đổi liên quan tới công nghệ, cơ chế, chính sách và hạ tầng công nghệ?

Tôi cũng đã trao đổi về các giải pháp gần đây mà Bộ Tài chính đang triển khai, các giải pháp để ngăn chặn những hiện tượng vi phạm trên thị trường chứng khoán như: giao dịch nội bộ không công bố thông tin..., những vấn đề này chúng tôi sẽ đảm bảo không xảy ra trong tương lai.

Bên cạnh đó, các giải pháp về kiểm tra, giám sát sẽ được thực thi với mật độ dày hơn, quy mô lớn hơn để kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm làm cho thị trường được minh bạch, diễn ra đúng quy định của pháp luật và lấy được lòng tin của các nhà đầu tư.

Về cải thiện hạ tầng công nghệ, chúng tôi đang phối hợp với nhà thầu và các bên liên quan để đẩy nhanh hơn và rút ngắn thời gian đưa gói thầu công nghệ thông tin của thị trường vào vận hành.

Theo dự kiến, không muộn hơn năm nay, chúng tôi sẽ đưa hệ thống công nghệ mới vào vận hành và kỳ vọng rằng với hệ thống công nghệ mới vào vận hành một cách tốt đẹp làm nền tảng để chúng ta có được những cải cách khác liên quan đến việc vận hành tthị trường chứng khoán.

Xin cảm ơn Thứ trưởng!

Hoài Anh (Ghi)