Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai: Tổng cục Hải quan đóng góp rất quan trọng vào thành tích của ngành Tài chính

20:10 | 27/12/2021

(HQ Online) - “Năm 2021, Tổng cục Hải quan hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đóng góp rất quan trọng vào thành tích chung của ngành Tài chính. Thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính, tôi biểu dương và chúc mừng thành tích đạt được của Tổng cục Hải quan”, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Tổng cục Hải quan.

Ngành Hải quan: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 Ngành Hải quan: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

(HQ Online) - Ngày 27/12, Tổng cục Hải quan tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ ...

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. 	 Ảnh: Q.H
Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Q.H

Về thực hiện nhiệm vụ năm 2022, Thứ trưởng Vũ Thị Mai đề nghị Tổng cục Hải quan tập trung thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, về công tác thu ngân sách, đề nghị Tổng cục Hải quan phấn đấu thu vượt 5% so với chỉ tiêu dự toán cả năm và không thấp hơn so với kết quả thực hiện năm 2021.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Tổng cục Hải quan cần sớm ban hành chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trong năm 2022, trong đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp cho từng đơn vị. Bên cạnh các giải pháp tạo thuận lợi thương mại cần tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả các biện pháp chống thất thu, nhất là chống thất thu qua mã số, trị giá…; tập trung thanh tra, kiểm tra sau thông quan…

Thứ hai, về xây dựng thể chế và cải cách thủ tục hành chính, cần khẩn trương trình Chính phủ ban hành các nghị định liên quan đến lĩnh vực hải quan; tiếp tục thực hiện tốt vai trò điều phối của Cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899)…

Thứ ba, tiếp tục tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, ma túy. Cùng với đó là tiếp tục thực hiện thanh tra, kiểm tra; đẩy mạnh công tác kiểm tra sau thông quan, chống gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp.

Tập trung phân tích rủi ro để xây dựng kế hoạch và tổ chức đấu tranh có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các địa bản, lĩnh vực, mặt hàng có nhiều rủi ro cao như phế thải, phế liệu, xăng dầu, khoáng sản, hàng hóa có thuế suất cao, hàng hóa vi phạm môi trường, rượu, thuốc lá ngoại; hàng kinh doanh tạm nhập, tái xuất; hàng hóa quá cảnh...

Cần chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, triển khai các chương trình, kế hoạch công tác, chế độ thông tin báo cáo, tham mưu, xây dựng chính sách cũng như chỉ đạo các lực lượng chức năng tổ chức phối hợp đấu tranh có hiệu quả.

Thứ tư, thực hiện tốt công tác quản lý tài chính nội ngành.

Thứ năm, về công tác xây dựng lực lượng, tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong nội ngành.

Đồng thời thực hiện nghiêm kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán, Ủy ban kiểm tra Trung ương...

Năm 2022 còn không ít khó khăn, thách thức, nhưng với bề dày truyền thống, thành tích, với sự đoàn kết, nhất trí, nỗ lực, phấn đấu của toàn Ngành, tôi tin tưởng Tổng cục Hải quan sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo.

Nguyễn Quốc (lược ghi)

Liên kết hữu ích
  • Cửa hàng cầm đồ gần nhất
  • Cung cấp các gói vay tiền tại Tima